« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Šeberov - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Šeberov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
Maš/EMM fi./.f(a)/7
<br> PRA HA PRA GUE PRA GA PRA G
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o projednání návrhu zadání změn ' vlny 16 Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s š 47 ve spojení s š 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve mění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,oznamuje projedm'mi návrhu zadání zněn vlny 16 Územnú'io plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změn Um <.>
<br> Pořhení Změn ÚP bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl.m Prahy č.39/104,č.39/108,č.39/112,č.39/113,č.39/114,č.39/116 a č.39/118 ze dne 6.9.2018 <.>
<br> Veřejná vyhláška — omámeni o projednání návrhu zadání Změn ÚP bude zveřejněm na úřední desce Mag'strátu hl.m Prahy,Jungmannova 35/29,Praha 1,vdobě od 12.2.2019 do 14.3.2019 včetně <.>
<br> V téže době je vsouladu s š 47 odst.2 a 5 20 stavebního úkona návrh zadání Změn ÚP vystaven kveřejnému nahlédnutí:
<br> - na internetové adrese www.rahaeu vsekcí O městě —> Budoucnost města —> Odbor územního rozvoje —> Změny územního plánu (Aktuálně pořizované změny —>Změny 16)
<br> lm ://n'ww.rahaeu/n /c:/a meste/ma islraI/adbal '/adbar rcemm'ha ron'o'e/u :emni lanavani/mren u::emniha [anu/aktualne ar'/:ovane :men v/indexjilml
<br> - vtištěne' podob - vkanceláři č.338 UZR MHMP,ergmamova 35/29,110 00
<br> Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br> Do 15_dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky — omámení o projednání návrhu zadání Změn UP,tj.do 14.3.2019 včetně,může každý vsouladu sš 47 odst.2 stavebního zákona uplatnit své písemné pňpomínky <.>
<br> Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Změn ÚP mohou dotčené orgány a MMR ČR jako nadřízený orgán uplatnit vyjádření,ve kterém uvedou požadavky na obsah Změn Úvaplývaj...

Načteno

edesky.cz/d/2701871

Meta

EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Šeberov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz