« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Dvořiště - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Těžba harvestorovým uzlem a vyvážení klestu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Dvořiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Těžba harvestorovým uzlem a vyvážení klestu 2019
Výzva k podání nabídky na těžbu harvestorovým uzlem
a vyvážení klestu
<br> Zadavatel: Obec Dolní Dvořiště
<br> Sídlo: Dolní Dvořiště 62,382 72 Dolní Dvořiště
<br> Oprávněná osoba k jednání: XXXXXXXXX XXXXXX,DiS <.>,OLH
Telefon: +XXX XXX XXX XXX
E-mail: lesdoldvor@seznam.cz
<br>
1.Předmět zakázky
výroba dřeva na odvozním místě harvestory,dle požadovaných sortimentů - vyvezení vyrobeného dřeva na odvozní místo vyvážecí soupravou <,>
roztřídění dle požadovaných sortimentů <,>
vyvezení veškeré hmoty hroubí z porostů na odvozní místo <,>
vyvezení klestu na odvozní místo bezprostředně po těžbě,popř.v součinnosti s těžbou <,>
vyčištění vzniklých holin od klestu tak,aby zde bylo možné provést zalesnění (doházení klestu ručně)
<br> 2.Množství dřeva,provedení a převzetí díla
<br> 2.1.množství dřeva viz.Příloha č.2
<br> 2.2.zhotovitel je povinen zajistit technologickou návaznost těžby a soustřeďování dříví tak,aby doba mezi těžbou a soustřeďováním nepřesáhla 14 dní
zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad ošetření poškozených (odřených) stojících stromů,povýrobní úpravu pracoviště,tj.úpravu a úklid přibližovacích linií,odvozních cest a všech zařízení zajišťujících funkčnost lesní dopravní sítě a zařízení sloužících k ochraně lesních porostů <.>
<br> 3.Charakter těžby a porostu
Uvolňování nárostů,clonné a výběrné seče,probírky -40 let,+40let a nahodilé těžby( vývraty,zlomy,souše) <.>
Porostní podmínky standartní <.>
Maximální vyvážecí vzdálenost je 800 metrů <.>
<br> 4.Způsob příjmu dříví
Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn na odvozním místě měřením <.>
<br> 5.Omezení objemu zásoby nevyvezeného dříví na lokalitě P
Max 200 m3 na jeden pracovní uzel <.>
<br> 6.Termín plnění zakázky
Termín zahájení prací: březen 2019
Termín ukončení prací: 31.10.2019
V 1.čtvrtletí budou provedeny TN,70% TMU + TPU,ve 3.čtvrtletí pak 30% TMU + TN <.>
<br> 7.Prohlídka místa plnění
Zadavatel umožňuje uchazečům prohlídku místa plnění po telefonické domluvě s OLH <.>
<br> 8.Požadavky n...

Načteno

edesky.cz/d/2701869

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Dvořiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz