« Najít podobné dokumenty

Městys Vranov nad Dyjí - Územní rozhodnutí č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Vranov nad Dyjí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí č. 1/2019
ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21,671 03 Vranov nad Dyjí
<br> Spisová značka: SUMVND-058/2018-MP Číslojednací: UMVND 152/2019 Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-mail: pigal©ouvranovcz DATUM: X.X.20l9 ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.I/2019 Výroková část:
<br> Stavební úřad úřadu městyse Vranov nad Dyjí,jako stavební úřad příslušný podle © 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle 584 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 29.10.2018 podal
<br> Jihomoravský kraj,IČ 70888337,se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,601 82 Brno,zastoupený na základě čl.VI odst.B bod 3 písm.k) Zřizovací listiny ze dne 17.9.2009,č.j.427/09/28,ve znění pozdějších dodatků,Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,příspěvkovou organizací kraje,IČ 70932581,se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> 1.Vydává podle & 79 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby Modernizace silnice 11/409 Uherčice - Vratěnin - Rancířov,úsek č.4 a 5 Úsek č.4
<br> Stavební objekt
<br> SO 101 - Komunikace
<br> SO 102 - Chodníky
<br> SO 103 - Dopojení vjezdů od chodníku k nemovitosti SO 201 - Úprava přemostění bezpečnostního přelivu S0 202 - Opěrná zeď u č.p.10
<br> SO 301 - Dešťová kanalizace
<br> SO 302 - Přípojky dešťových svodů nemovitostí
<br> SO 311 - Přeložky vodovodu
<br> SO 461 - Přeložky sdělovacích vedení
<br> S0 501 - Přeložky plynovodu STL
<br> SO 801 - Sadové úpravy
<br> Úsek č.5
<br> Stavební objekt
<br> S0 101 - Komunikace
<br> SO 102 - Chodníky
<br> SO 103 - Samostatné vjezdy k nemovitostem S0 201 - Rekonstrukce mostu ev.č.411...

Načteno

edesky.cz/d/2701863

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Vranov nad Dyjí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz