« Najít podobné dokumenty

Městys Švábenice - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Švábenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
ljlljlljolglwljlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Čj.: UZSVM/BVY/334/2019-BVYM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Brno odbor Odloučené pracoviště Vyškov,Masarykovo náměstí 165/16,682 01 Vyškov
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci
<br> čís.BVY/5/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Ivanovice na Hané
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“ ) jemuž podle 5 9 zákona
<br> č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS") přísluší hospodařit sníže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,ohospodaření organizačních složek státu astátních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 13.února 2019
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> |.Prodávaný majetek
<br>.parcela č.1981/2 o výměře 127 m2,zastavěná plocha a nádvoří <,>
<br> Součástí je stavba: bez čp/če,jiná st.Stavba stojí na pozemku p.č.: 1981/2
<br> Součásti pozemku: zpevněné plochy,betonové schodiště a náletové dřeviny <.>
<br> vk.ú.Ivanovice na Hané,obec lvanovice na Hané,vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Vyškov a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází v koridoru pro drážní dopravu,což velmi významné omezuje nakládání s prodávaným majetkem,na severním okraji města Ivanovice na Hané při ulici Nádražní a komunikaci na Pustiměř.Pozemek je částečně zastavěn stavbou bez čp/če a schody,z části je zpevněn betonovými plochami a z části je porostlý náletovými dřevinami.Stavba je nepodsklepená přízemní zděná zvápenopískových cihel se sedlovou střechou,která má krytinu z plechu aje bez podkroví.Její stáří je cca 40 let...

Načteno

edesky.cz/d/2701862

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Švábenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz