« Najít podobné dokumenty

Městys Strážný - Usnesení ze Zastupitelstva městyse Strážný ze dne 6.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Strážný.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Usnesení ze Zastupitelstva městyse Strážný
<br> ze dne 6.2.2019
<br> 2019-1/1 - Zastupitelstvo městyse Strážný schvaluje program zasedání dle návrhu,který byl uveřejněn na úřední desce ÚM Strážný <.>
<br> 2019-1/2 - Zastupitelstvo městyse Strážný určuje ověřovateli zápisu zjednání ZM p.Dostála a p.Hlávkovou <.>
<br> 2019-1/3 - Zastupitelstvo městyse Strážný na základě vyúčtování nákladů na výrobu tepla během roku 2018 stanovuje cenu tepla pro rok 2019 částkou 480,-Kč vč.DPH za GJ.Tuto cenu zároveň stanovíjako předběžnou (zálohovou) cenu tepla pro rok 2019 <.>
<br> 2019-1/4 — Zastupitelstvo městyse Strážný rozhodlo,že na základě výsledků výběrového řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna střešní krytiny na objektu Strážný čp.6" uzavře Městys Strážný smlouvu o dílo se společností HMpro cz s.r.o <.>,lČO: 24801224,na základě,které se uvedená společnost zaváže pro obec zhotovit uvedenou veřejnou zakázku za celkovou cenu díla ve výši 4 052 710 Kč bez DPH <.>
<br> 2019-1/5 - Zastupitelstvo městyse Strážný rozhodlo podle ust.š 84 odst.2,písm.p) zákona č.128/2000 Sb <.>,Vplatném znění,že souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městysem Strážný a panem Martinem Szwanczarem <.>
<br> 2019-1/6 - Zastupitelstvo městyse Strážný souhlasí s nákupem vozidla Subaru Forester dle nabídky společnosti M.Liška spol.s r.o <.>,Skladová 7,326 00 Plzeň,za kupní cenu ve výši 783.495,— Kč vč.DPH <.>
<br> 2019-1/7 - Zastupitelstvo městyse Strážný souhlasí suzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování servisní služby č.SL-O45/2013 mezi městysem a společností Softlink s.r.o.vsouladu stextem,který je přílohou zápisu,přičemž předmětem dodatku je prodloužení trvání smlouvy o dalších pět let <.>
<br> 2019-1/8 - Zastupitelstvo městyse Strážný jmenuje kulturní komisí obce ve složení - předsedkyně paní XXXXX XXXXXXXX a členové p.XXXXX XXXXXXXXXXX,p.XXXXX XXXXXXXXX,p.Vlasta Lebedová a p.XXXXXXXXX XXXXXX <.>
<br> XXXX-X/X - Zastupitelstvo městyse Str...

Načteno

edesky.cz/d/2701856

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Strážný      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz