« Najít podobné dokumenty

Městys Pozořice - ÚR o umístění stavby - Pozořice, TS + NN obnova Na Větřáku, č. stavby 1040011546

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Pozořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚR o umístění stavby - Pozořice, TS + NN obnova Na Větřáku, č. stavby 1040011546
1 - StÚ 1445/2018 - 6-Ca-ÚŘUS-Rozh-/
<br> Úřad městyse Pozořice,stavební úřad
Na Městečku 14,Pozořice
<br>
<br>
Č.j: StÚ 1445/2018 - 6-Ca-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice,dne: 1.2.2019
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXX
E-mail: bronislava.castkova@pozorice.cz
Telefon: XXX 035 134
<br>
<br>
Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í
Úřad městyse Pozořice,jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Pozořice,TS + NN obnova Na
Větřáku,číslo stavby 1040011546,na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1168/19,1168/16 <,>
1168/21,1168/22,1168/17,1168/26,1168/23,1168/28,1168/35,1225 (zastavěná plocha a nádvoří),1227
(ostatní plocha),1228 (ostatní plocha),1229 (vodní plocha),1230/3 (ostatní plocha),1298/3,1300/3 <,>
1302/2 (orná půda),1303/3,1305/3,1307/3 (zastavěná plocha a nádvoří),1308/2 (ostatní plocha) <,>
1311/7,1312/1,1312/3,1315/2 (zastavěná plocha a nádvoří),1315/4,1316/2 (orná půda),1317/2
(zahrada),1318/2 (orná půda),1318/3 (zastavěná plocha a nádvoří),1319/2 (orná půda),1320/7
(ostatní plocha),1320/12 (zastavěná plocha a nádvoří),1324/1 (orná půda) a 1919/20 v katastrálním
území Pozořice,kterou podal subjekt E.ON Distribuce,a.s.(IČO - 28085400),F.A.Gerstnera 2151/6 <,>
České Budějovice 7,370 01 České Budějovice,takto:
<br> Podle § 79 a § 92 odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů vydává
<br> ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
pro stavbu: Pozořice,TS + NN obnova Na Větřáku,číslo stavby 1040011546 na pozemcích pozemkové
parcely parcelní číslo 1168/19,1168/16,1168/21,1168/22,1168/17,1168/26,1168/23,1168/28,1168/35 <,>
1225 (zastavěná plocha a nádvoří),1227 (ostatní plocha),1228 (ostatní plocha),1229 (vodní plocha) <,>
1230/3 (os...

Načteno

edesky.cz/d/2701853

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Pozořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz