« Najít podobné dokumenty

Městys Bezno - Oznámení o zahájení zadávacího řízení - I/16 Nemyslovice-Bezno oprava povrchu komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Bezno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
__________________________________________________________________ Čj.96/2019 Oznámení o zahájení zadávacího řízení Městys Bezno,se sídlem Boleslavská 154,Bezno,PSČ 294 29,IČ 00237469,oznamuje,že dne 11.2.2019 byla zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=217458 zadávací dokumentace k zakázce: „I/16 Nemyslovice-Bezno oprava povrchu komunikace“.Zadání veřejné zakázky na zajištění výběru zhotovitele stavby je realizováno na základě smlouvy o spolupráci uzavřené dne 10.10.2018 mezi Městysem Bezno a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.Smlouva o spolupráci byla zveřejněna na profilu Městyse Bezno dne 23.10.2018: https://www.vhodne- uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=37345 V Bezně dne 11.2.2019.…………………………….Mgr.XXXXXX XXXX starosta městyse Vyvěšeno: XX.X.XXXX Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.Sejmuto: 16.3.2019 M ě s t y s B e z n o B o l e s l a v s k á 154 294 29 B e z n o Kancelář starosty městyse Tel.: 777 / 077 540 2019-02-11T11:35:14+0100 Mgr.XXXXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2701826

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Bezno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz