« Najít podobné dokumenty

Město Lázně Bohdaneč - Exekutorský úřad_exekuční příkaz prodejem nemovitého majetku_Housková

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lázně Bohdaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

exe
i,ful]i'u,lr,<,> \ l.<.> "l ]] iu.* ^ <.>,r^,*,<,> r.*_ j***vr.-"*d,<,> i 9.*3t ti"rjřOí.' Áié" "" ďtázXur á,Ph.D.l:,rcliutcirs]ií- ťriaci l]r:rrcl * 1nc:stcl acllcsa: lior-rcčnóho rrárněstí 2,611 18 ['}rntl rcl.: *J20 5+2 22(}20t) c-rnail : p oclatelr-ra@exckuro r:blazliot a.cz dator.á schránka: miag789 internctor-é strár-rkv: rrvurr.<.> cxckultltillazkilr.l,cz č.1.006 EX 83/19-18 ev,č.opr.: 2113306 EXEKUČNÍ PŘÍXAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVIT\ÍCH VĚCÍ Povinný: LIBUSE HOUSKOVA,Za Ptvovatemfi 53341,Lázně Rohdaneč,--ř Vymáhaná peněžitá povinnost: i 1lrlllJ ccllrrli:r rral.í-šcrrá o plravclěptlclut,nrtižc,<,> sc tlrlrrlžc1 1lrlvinnél-rtl clomálrat v této Člrstr zasfavcní exckucc,Srluclrrí cxcliutrlt,r,vclá příkaz k úhraclě náklaclú cxekuce neprocllctrě qj).tél kCi__T drljdc kc splnčrlí n,lbo r\_nrtlžcní pilr_irrn,<,> iti.ir_r_ráhorré v exekučnítn řízení s,<,> í:iimk"" nák]aclu erckucc a r_ráklaci.l

Načteno

edesky.cz/d/2701791

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lázně Bohdaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz