« Najít podobné dokumenty

Město Volary - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
'* | " *.! l.' '\.111 i? _ í U.<.> /nL;
<br> V: (_ : tfii-__ F,: \( DJ! (gu
<br> Šmmmu =? ta Lýfí,již £ c u.<.> ef./ct % zada-.<.> v- „hm—il? """""" i._ i Č.j.108 EX 00934/03-
<br> 1 | | F 1 <.>
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám.28,301 00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě usnesení 0 nařízení exekuce: Česká republika - Okresního soudu v Sokolově ze dne 22.01.2008,č.j.17 Nc 2892/2008-5 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Česká republika - Okresního soudu v Sokolově ze dne 25.04.2007,č.j.30 Ro 1355/2007 <,>
<br> Ve věci oprávněného: Česká spořitelna,a.s <.>,se sídlem Olbrachtova 1929/62,Praha 4 140 00,IČ: 45244782,proti povinnému:
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,bytem Chlum čp.XX,Volary - Chlum 384 51,IČ: 65528611,nar.27.04.1973 <,>
<br> pro 95 630,88 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
<br> PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> [ <.>
<br> Nařizuje se další dražba (% 336n1 odst.1 o.s.ř.) - elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě IV <.>,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu
<br> na adrese portálu www.exdrazby.cz
<br> II.Zahájení elektronické dražby: 6.3.2019 v 10:00 hod Ukončení dražby: nejdříve 6.3.2019 v 10:45 hod
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (š 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se zato,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
<br> Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno — podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž j...

Načteno

edesky.cz/d/2701789

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz