« Najít podobné dokumenty

Město Karolinka - Veřejná vyhláška - rozhodnutí Dodatečné povolení stavby MU-4960/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karolinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - rozhodnutí Dodatečné povolení stavby MU-4960/2018
MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby
<br> Radniční nám.42,756 05 Karolinka
<br> Spis.zn.: MU-Výst.: 2/25/2018-Pe Č.j.: MU-4960/2018 Oprávněná úřední osoba : Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,dne X X.X.XXXX
<br> TEL.: 571450 511,571 116 257 E-MAIL: pekarova©mukarolinka.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
<br> Městský úřad Karolinka,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.d/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v řízení žádost o dodatečném povolení Stavby nazvané „rekonstrukce rekreačního objektu Stanovnice ev.č.56 — obec Karolinka“ na pozemcích parc.č.2662 a 2660 v katastrálním území Karolinka,kterou dne 3.1.2018 podala společnost Empora Anstalt,Kirchstrasse 1,9490 Vaduz,Lichtenštejnské knížectví,kterou zastupuje společnost Empora Anstalt,odštěpený závod Česká republika,IČO 05813425,Jánský vršek 323,118 00 Praha,v zastoupení Ing.Tomáše Vistra,IČO 73423831,Skalní 342,360 07 Karlovy Vary (dále jen "stavebmk") podle 5 129 odst.2 stavebního zákona,vydává
<br> dodatečně povolení na stavbu: " rekonstrukce rekreačního objektu Stanovnice ev.č.56 — obec Karolinka"
<br> na pozemcích parc.č.2662,2660 v katastrálním území Karolinka (dále jen "stavba") Druh a účel stavby: stavební úpravy stavby pro rekreaci ev.č.56 ve
<br> Vymezení území dotčeného vlivv stavby: parc.č.2662 a 2660 v katastrálním území Karolinka
<br> Stavba obsahuje:
<br> Projektová dokumentace řeší stavební úpravy rekreačního objektu.Jedná se především o tyto stavební práce:
<br> - Nový vstup do objektu v místě původního okna a návrh nového závětří o rozměrech 1,60 m x 2,70 m a výšky 2,90 m od úrovně l.podlaží,úprava vstupního terénního schodiště
<br> - Výměna střešní krytiny a instalace 4 ks střešních oken
<br> - Zateplení objektu,použití dřevěného obkladu prken na paření v kombinaci s prkny z palubek a vnější omítky,včetně výměny výplně otvorů a úpravy jejich v...

Načteno

edesky.cz/d/2701774

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karolinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz