« Najít podobné dokumenty

Město Ivanovice na Hané - SO Ivanovická brána-Návrh rozpočtu SO na rok 2019, Závěrečný účet SO za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ivanovice na Hané.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
“' \\9
<br> _,%> SVAZKU OBCÍ IVANOVICKÁ BRÁNA šž ZA ROK 2018
<br> away,ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> ROZPOČET PLNÉNÍ Příjmy: upravený * dotace od obcí 217 600,00 Kč 217 600,00 Kč * příjmy z poskyt.služeb 15 000,00 Kč 15 250,00 Kč
<br> * investiční dotace od obcí * investiční dotace od MŽP * příjmy z úroků
<br> 323 000,00 Kč 1 830 300,00 Kč 0,00 Kč
<br> 322 997,40 Kč 1 830 318,60 Kč 59,52 Kč
<br> Celkové příjmy:
<br> 2 385 900,00 Kč
<br> 2 386 225,52 Kč
<br> Výdaje:
<br> 372 Nakládání s odpady * pořízení kontejnerů a štěpkovače BRKO 363 Ke.<.> unální služby a územní rozvoj * OOV * drobný dlouhodobý majetek — odpočivadlo,vyhlídka * materiál * poštovné * poplatky bance * ost.služby - školení a vzdělávání * ostatní služby,audit,software Gordic,náklady GDPR * opravy a udržování * transfer nezisk.organizacím - příspěvek MAS * zpracování XXX * transfer na opravu koupaliště — lVlor.Málkovice
<br> 2 153 300,00 Kč
<br> 42 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč 20 000,00 Kč 291 400,00 Kč 38 700,00 Kč 500,00 Kč
<br> 4 000,00 Kč 30 000,00 Kč
<br> 2117 016,00 Kč
<br> 29 600,00 Kč 17 414,00 Kč 13125,00 Kč 1 810,00 KČ 2 909,80 Kč 19 980,00 Kč 201 457,75 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč
<br> 30 000,00 Kč
<br> Celkové výdaje:
<br> 2 625 900,00 Kč
<br> 2 433 812,55 K
<br> Financování- dokrytívýdajů z přebytku min.let
<br> 240 000,00 Kč
<br> Cu 0
<br> 47 587,03 K
<br> Zůstatek na účtě k 31.12.2018
<br> Výsledek hospodaření r.2018 - schodek
<br> (zůstatek na účtě k 31/12/2017 +608 342,51 Kč— schodek k 31/12/2018 - 47 587,03 Kč
<br> Komentář:
<br> 560 755,48 Kč
<br> 47 587,03 Kč
<br> MŽP poskytlo dotaci ve výši 1 830 316,60 Kč,dotčeně obce pak na tuto investici složily částku
<br> 322 997,40 Kč - vlastníkem investice je svazek obcí,který na základě dohod jej převedl a předal obcím.Operační program ŽP - Předcházení vzniku BRKO v obcích DSO Ivanovická brána byl vyhlášen na rok 2014-20,ministerstvem byl pak schválen až v roce 2018 i když již v r.2017 byly vynaloženy finance na zpr...

Načteno

edesky.cz/d/2701763

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ivanovice na Hané      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz