« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Jaroslav Homola - Dražební vyhláška - 030 EX 89/07-183

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Jaroslav Homola - Dražební vyhláška - 030 EX 89/07-183
Exekutorský úřad Brno-město
se sídlem Hlinky 41/104
603 00 Brno
IČ: 62096052
<br> kontakt s účastníky řízení:
<br> Hlinky 510/110,Brno
tel.: +420 543 237 149
<br> e-mail: exekutorsky.urad@brno-mesto.cz
el.podatelna: podatelna.eu@brno-mesto.cz
internet: www.urad.exekutorsky.cz
datová schránka: etag8hb
<br> Čj.:
<br> 030 EX 89/07-183
<br> Dražební vyhláška
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,se sídlem HlinkyXXX,Brno <,>
v právní věci oprávněného – IMPER,s.r.o <.>,Husova tř.1845/11,370 01 České Budějovice – České
Budějovice 3,IČ: 60849631,zast.XXXXXX XXXXXX,JUDr <.>,Ph.D <.>,advokát,nám.Přemysla Otakara II <.>
395/30a,370 01 České Budějovice – České Budějovice 1,IČ: 66246971,proti povinnému PALETTOVÁ
Andrea,Vodní 117/12,794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem,IČ: 04778057,nar.5.4.1976,ke
splnění povinnosti povinného,která k dnešnímu dni činí 66 953,20 Kč,uložené exekučním titulem – platební
rozkaz sp.zn.1Ro 419/98,který vydal Okresní soud Bruntál,pob.Krnov dne 24.7.1998,usnesení č.j.2E
367/2002-10,který vydal Okresní soud Bruntál,pob.Krnov dne 9.5.2002 a pověření soudního exekutora č.j <.>
19Nc 70/2007-8 ze dne 26.1.2007,které vydal Okresní soud Bruntál,pob.Krnov,oznamuje konání
elektronické dražby (dražebního roku) movité věci:
<br> I.Dražba movitých věcí uvedených ve výroku III.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: 19.3.2019 v 10:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 19.3.2019 v 10:30 hod <.>
<br> Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,dále
XXX o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle věty pře...

Načteno

edesky.cz/d/2701736

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz