« Najít podobné dokumenty

Město Planá nad Lužnicí - Výzva k podání nabídky - sadové úpravy intravilánu města Planá nad Lužnicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Planá nad Lužnicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

* zadavaci-podminky170635603.pdf
EVROPSKÁ UNIE ' STATNI FO N D Evropský fond pro regionální rozvoj __ 2 | v 0 T N í H o P R o S T Ř E D i Operační program Životní prostředí C E S K É R E P U B L | K Y
<br> ZADÁVACÍ PODMÍNKY
<br> ve smyslu 5 6 v návaznosti na 5 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění
<br> pro zakázku malého rozsahu na služby:
<br> „Planá nad Lužnicí — sadové úpravy intravilánu města“
<br> Zadavatel veřejné zakázky:
<br> Město Planá nad Lužnicí
<br> se sídlem: Zákostelní 720,„391 11 Planá nad Lužnicí zastoupený lng.Jiřím Simánkem,starostou
<br> Únor2019
<br> Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu:
<br> Planá nad Lužnici- sadové úpravy intravilánu města
<br> Zadávací a obchodní podmínky
<br> |.Základní údaje o zadavateli.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 II.Předmět veřejné zakázky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 lll.Místo plnění zakázky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 N.Doba plnění zakázky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 V.Požadavky na prokázání kvalifikace a způsobilosti.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 Vl.Poddodavatelé / podzhotovitelé.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
* vyzva-k-podani-nabidky751073883.pdf
STATNI FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
<br> EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Životní prostředí
<br> Město Planá nad Lužnicí
<br> se sídlem: Zákostelní 720,391 11 Planá nad Lužnicí zastoupené lng.Jiřím Šimánkem,starostou
<br> Výzva k podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu na služby:
<br> Vážený dodavateli,vyzýváme Vás k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:
<br> „ Planá nad Lužnicí — sadové úpravy intravilánu města “
<br> Jedná se o práce,které budou spočívat v zakládání a regeneraci zeleně v Plané nad Lužnicí.V rámci realizace dojde k odstranění,ošetření a výsadbě dřevin,včetně tříleté následné péče a založení trávníků v zastavěném území města.Jedná se o celkovou plochu 0,37 ha.Počet vysazených stromů — 68 ks.Jedná se celkem o 12 následujících lokalit v k.ú.Planá nad Lužnicí:
<br> Chýnovská ulice u Alvaraku
<br> Chýnovská ulice u přejezdu
<br> Křižovatka za mostem ve Zhořské ulici Strkovská ulice
<br> Točna u Reprogenu
<br> Zhořská ulice
<br> Točna Svit
<br> Parkování pro Sportovní centrum Za řekou Stromořadí u chodníku k Sokolovně Veřejná zeleň v ulici Ústrašická
<br> Záhon okrasných rostlin před Sokolovnou Zelená plocha u potoka
<br> Podrobně je předmět plnění vymezen v Zadávacích podmínkách (ZP) a v jejich přílohách <.>
<br> Výběrové řízení je vypsáno v souladu s 5 6 v návaznosti na 5 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále XXX XXXXX či ZZVZ) a v souladu s „ Pokyny pro zadávání veřĚjných zakázek v OPŽP 2014 - 2020 verze 7.0,znění účinné od 24.08.2017 (dále jen „Pokyny OP P) <.>
<br> Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií — Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci „ Operačního programu Zivotní prostředí“ <.>
<br> Dotace bude poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí,prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu,specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech <.>
<br> Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27I0.0/0.0/18_09...

Načteno

edesky.cz/d/2701647

Meta

Rozpočet   EIA   Veřejná zakázka   EIA   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Planá nad Lužnicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz