« Najít podobné dokumenty

Město Stochov - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Stochov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument v PDF zde ke stažení
462/SKL/2019-SKLM
<br> čj.: UZSVM/SKU339/2019-SKLM Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Střední Cechy/Odloučené pracoviště Kladno
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.SKL/005/2019 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Tuchlovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,ohospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 13.února 2019
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> I.Prodávaný majetek
<br> Pozemek:
<br>.parcela č.2487 o výměře 30718 m?,vodní plocha,vodní nádrž umělá,přírodní rezervace nebo přírodní památka
<br> zapsaná na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Tuchlovice a obci Tuchlovice,vkatastru nemovitostí vedená Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Kladno <.>
<br> ||.Popis prodávaného majetku
<br> Jedná se o zastavěný zvětší části zaplavený pozemek pod Turyňským rybníkem,který je součástí Přírodní rezervace "Záplavy".Turyňský rybník je významným ekologickým a krajinotvorným prvkem vregionu okresu Kladno a slouží kvýhradně klidným rekreačním účelům —- sportovni rybaření.Správcem a uživatelem Turyňského rybníka je Český rybářský svaz,z.s.místní organizace Kladno,kterému Ministerstvo zemědělství CR přenechaio Rozhodnutím č.2386/197-3130 ze dne 16.9.1997 podle 5 7 a 5 8 zákona č.102/1963 Sb.o rybářství výkon rybářského práva v rybářském revíru č.411033.Rybářské právo v rybářském revíru č.411033 musí být vykonáváno péči řádného hos...

Načteno

edesky.cz/d/2701640

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Stochov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz