« Najít podobné dokumenty

Město Jilemnice - Návrh programu 6. schůze RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jilemnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh programu 6. schůze RM
6.SCHÚZE RADY MĚSTA JILEMNICE konaná dne 13.2.2019 od 7.30 hod.v kanceláři starostv města
<br> NÁVRH PROGRAMU A USNESENÍ:
<br> l PRACOVNÍ SKUPINA A KOMISE RADY MĚSTA
<br> 1.1 Jmenování členů pracovní skupiny pro implementaci Strategického plánu města
<br> Návrh předkládá předseda pracovní skupiny XXXXXXXX XXXXXXX <.>
<br> RM jmenuje členy pracovní skupiny pro implementaci Strategického plánu města.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> lRichter,20.2.2019!
<br> 1.2 Jmenování dalších členů komisí rady města Navi-ky předkládají XXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXXX <.>
<br> RM jmenuje další členy komisí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.lRichter,20.2.2019!
<br> 2 ŠKOLSTVÍ
<br> 2.1 Žádost MŠ Jilemnice o souhlas se zapojením do projektu „Kvalitní vzdělávání pro všechny — MŠ Jilemnice“
<br> Viz příloha č.l <.>
<br> RM souhlasí se zapojením MŠ Jilemnice do projektu „Kvalitni vzdělání pro všechny — MŠ Jilemnice“.lenčlová,22.2.2019!
<br> 2.2 Vzdáni se funkce ředitelky Mateřské školy Jilemnice,příspěvková organizace
<br> Alena Jíndřlšková písemně oznámila,že se vzdává funkce ředitelky Mateřské školy Jilemnice,příspěvková organizace ke dni 31.7.2019.Návrh vyhlášení konkurzu viz příloha č.2 <.>
<br> RM bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy Jilemnice,příspěvková organizace ke dni 31.7.2019 <.>
<br> RM vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Jilemnice,příspěvková organizace.lRíchter,22.2.2019!
<br> 3 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
<br> 3.1 Jilemnice „„ pořízení nákladního vozidla Nl
<br> Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu,vyhlášenou formou výzvy zadávanou mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdšších předpisů.Předmět zakázky je součástí projektu s názvem „Jilemnice — pořízení nákladního vozidla Nl “,který byl schválen v rámci výzvy č.21/2017 k před...

Načteno

edesky.cz/d/2701636

Meta

EIA   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jilemnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz