« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Vyrozumění o účastnících řízení o povolení stavby Úprava křižovatky Mostecká Turkova, Týniště nad Orlicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění o účastnících řízení o povolení stavby Úprava křižovatky Mostecká Turkova, Týniště nad Orlicí
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
<br> stavební úřad — životní prostředí
<br> Vaše značka:
<br> Číslo jednacíi MUKO-3411/2019-rs
<br> Spisová značka: 2917/2018
<br> Datum: 08.02.2019 DLE ROZDÉLOVNÍKU Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXX
<br> Kontakt XXX XXX XXX / rstefkova©mukocz
<br> Počet listů.2
<br> Počet příloh/listů příloh: 0/0
<br> Sp.znak,sk.režimí 325.1,A110
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> VYROZUMĚNÍ
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlicí,stavební úřad — životní prostředí,jako věcně příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích") jako speciální stavební úřad pro stavby silnic,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle 5 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „stavební zákon") a jako místně příslušný podle 5 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“),vydal dne 08.02.2019 usnesení pod č.j.MUKO-3400/2019-rs otom,že
<br> I.podle 5 27 odst.1 správního řádu jsou vlastníci sousedních pozemků
<br> v k.ú.Týniště nad Orlicí vlastník adresa poz.p.č.druh pozemku / způsob využití XXXXXX XXXXXXXX Chýšt' č.p.XX XXX/X zastavěná plocha a nádvoří XXXXXX XXXX Hlučínska XXX,Kobeřice XXX/X zastavěná plocha a nádvoří
<br> účastníky řízení o povolení stavby „Úprava křižovatky Mostecká a Turkova,Týniště nad Orlicí“,na pozemcích vk.ú.Týniště nad Orlicí na poz.č.parc.2285/1 (ostatní plocha — silnice),326/1 (ostatní plocha — silnice),327/3 (ostatní plocha — ostatní komunikace),327/1 (ostatní plocha — jiná plocha),329/7 (ostatní plocha — silnice),344 (zastavěná plocha a nádvoří),343 (zahrada),314/1 (ostatní plocha — ostatni komunikace),2286/3 (ostatní plocha - ostatni komunikace),25 (ostatní plocha - ostatni komunikace),2286/1 (ostatní plocha — ostatní komunikace) <.>
<br> ||.v souladu s u...

Načteno

edesky.cz/d/2701625

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz