« Najít podobné dokumenty

Město Světlá nad Sázavou - Oznámení o výběrovém řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Světlá nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úřad pro zastupování státu.pdf
422/HHB/2019-HHBM
<br> Čj.: UZSVM/HHB/518/2019-HHBM
<br>,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Hradec Králové,Horova 180/10,502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod
<br> O_známení o výběrovém řízení 5 aukci
<br> č.HHBI001I2019 ajeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Habry
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle % 11 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 11.února 2019
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> I.Prodávaný majetek
<br> Pozemky:
<br>.pozemková parcela číslo 78/1,o výměře 440 m2,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní fond
<br>.stavební parcela číslo 90,o výměře 377 m2,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,součástíje stavba: Habry,č.p.120,bydlení
<br> zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem inhlavě,Katastrálního pracoviště v Havlíčkově Brodě na listu vlastnictví č.60000 pro obec a katastrální území Habry,včetně všech součástí a příslušenství,zejména budovy č.p.120 Habry,bydlení,vedlejší stavby,studny,venkovních úprav (přípojky elektro,voda,kanalizace,plyn,venkovni schody,oplocení,plotová vrata a plotová vrátka) a trvalých porostů.Podmínkou převodu je i převzetí movitých věcí bez hodnoty,nacházejících se v budově č.p.120 <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Rodinný dům se nachází v obci Habry,nedaleko centra,v ulici Žákovská,v zástavbě rodinných domků.Dům je zděný,obdélníkového půdorysu,s přistavěnou verandou,nepodsk...

Načteno

edesky.cz/d/2701611

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Světlá nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz