« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Záměr - pronájem nebytového prostoru č. 847/10, ul. nám. Osvobození, Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fotografie
Půdorys 847 10
050
<br> chodní
<br> 3250
<br> ZAKAZNLKU
<br> Dl % a " | 0200 050 1 00 © „% 6250 \ eLTozvaděc L L 4 8 L L 3 “21 J “ % 100 o * * a A1 s [ £ * * z! 225.(“?“—5 © p 105 Z Ž d\i\; 3023820 L L ;ĚŠL N ego Š',Lai “*=—“ ' 800 i *— ? 13; „ 650 ; 1 1 l.<.>.» „ A dLazba 150/150 / 1970 102 1970 o 1 1 [ 9 D ““;/1 2900 \ *" : 1200 „“,m 3 g_ < 0 > _ ___________ ('“—***.TW—T—w—MT š:) 19-057 Ema,/" 101 \ 18004 S Š ] l \ L__'_E'_ÉĚ)TÍ_T *" UJ _:0000 | Í "“ N _,2 C ' \ o V \l i g “' ČTK; Š : W; | 1 % m dLaZba 100/L00 1 * *“ il c'h o ; 3 v— ; 1 1 _ s.v.:3820 ' |> | LV,<.> I ; __- 1 ! v'— vagdořer == 1 1 1 % L OŠ T* 1 1 v 1 “' gig __ 980 1980 1 1 003sz 300/300 ; 1 „„ % Š- 090 % A100 LASOL in 0200 0501 1100 015 ?? iš :; 1 S Š | L S.v.:3780 ' _N „„ L +0000 \ N [ £ ___ _.— ___ __ W__ F'Ú—_Ý—_— *? ———— _ LL % 1.3 \ Ž 8,:g É \ £ £ ig C 1 1 radiařor % 1 radiaTor ] Ž 3\ L radiařor L 1 radiařor ; 1.<.> _ __________ 1 „ _ _ _ _ _ _ _ _,-0200 1650 3000 050 1200 050 3000 2050 180016001 © 205011800 180010001 % Í * chodnlk IDE,VSTUR „
<br> !
<br> LEGENDA M
<br> /
<br> STNDST :
<br> ČÍSLO ÚČEL PLOCHA DRUH m2 PODLAHT LOL zÁDVEŘÍ 3.55 KERDLAŽBA _EJL 1.02 (HUDBA 0.50 KERDLAŽBA 1.03 PRODEJNA 01.00 KERDLAŽBA LOL SKLAD 19.00 KERDLAŽBA 1.05 UMÝVÁRNA 300 KERDLAŽBA 1.06 wc 1.32 KERDLAŽBA 107 VYMETÁNÍ KOMÍND 0.6 C POHLED L
<br> POHLED 2
<br> POHLED 1
<br> VYPRACOVAU Ing.arch.Povel XXXXXXXXX XXXX XXXXX
<br> atelier— XX
<br> INVESTOR: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX Chytítovo XXX/X,XXX- XX Brno
<br> projekční kancelář Kroftova 45,616 00 Brno
<br> OBSAH VÝKRESU: PůDORYs 1.NP
<br> STAVBY _ STÁVAJÍEÍ STAV,ZAMĚŘENÍ
<br> STAVBA NEBYTOVÝ PROSTOR ULICE NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ DATUM 2282012 (.P.SLS-QH,1.NP FORMAT 2M měsřo KURIM,JUNGMANNOVA 968 664 34 Kuřim
<br> 30113510 PD: DOKUMENTACE PRO OZNÁMENÍ ZMĚNY v UŽÍVÁNÍ MĚŘ'TKO SLO WKRESU
B záměr 847 10, v r
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br> · záměr na pronájem nebytového prostoru č.847/10 o výměře
95,30 m2,umístěného v I.nadzemním podlaží bytového domu
č.p.845,846 v ul.Bezručova čtvrť a č.p.847 v ul.nám.Osvobození,který je součástí pozemku parc.č.2121,vše v obci a k.ú.Kuřim,k obchodním účelům nebo službám,na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.Výše nájemného
min.107,- Kč/m2/měs.+ zálohy na služby.Nájemné bude každoročně valorizováno o výši inflace <.>
<br>
Uchazeči o pronájem svoji písemnou nabídku včetně příloh vloží do zalepené obálky a označí zpáteční adresou a heslem: „NABÍDKA – NEBYTOVÝ PROSTOR
Č.847/10 – NEOTVÍRAT“.Obálku s nabídkou uchazeči doručí na podatelnu MěÚ Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim <.>
<br> Termín odevzdání nabídek: čtvrtek 14.03.2019 do 10:00 hodin <.>
Veřejné otevírání obálek s nabídkami: čtvrtek 14.03.2019 v 10:05 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ Kuřim,Jungmannova 968/75,Kuřim <,>
4.NP,dv.č.403 <.>
<br> Obsah nabídky:
· identifikace uchazeče – jméno,příjmení,příp.název právnické osoby,IČ,bydliště (sídlo),telefon,e-mail <,>
· výpis z živnostenského rejstříku - originál nebo ověřená kopie,stáří max.3 měsíce,prokazující oprávnění k provozování nabízené činnosti <,>
· výpis z rejstříku trestů – originál nebo ověřená kopie,stáří max.3 měsíce,platí i pro právnickou osobu <,>
· písemná nabídka výše měsíčního nájemného ve formátu x,- Kč/m2/měs.<,>
· podnikatelský záměr – max.v rozsahu 2 stran A4 <,>
· reference z dosavadní podnikatelské činnosti <.>
<br> Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
________________________________________
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br> Obchodní podmínky nájemní smlouvy:
· nájemní smlouva na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou <,>
· minimální výše nájemného 107,- Kč/m2/měs.s roční valorizací dle míry inflace vyhlášené...

Načteno

edesky.cz/d/2701547

Meta

Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz