« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050“ - zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PRVK JMK Natura A0 vodVZVDJ
SSS
<br> SS
<br> S
<br> S
SS
SS
<br> SSSS
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SSS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SSS
SS
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SSSSSSSS
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS S
S
<br> SSSS
<br> S
<br> SS
<br> SSS
<br> SS
S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> SSS
<br> SSS
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
S
<br> S
<br> SS
<br> SS
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> SSS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
S
<br> S
<br> S
<br> SSS
<br> S
<br> S
<br> S
SS
S
<br> S
S
<br> S
<br> S
<br> SS
S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SSS
<br> S
S
<br> S
<br> SSS
<br> SSS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
SS
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
S S
<br> S
<br> S
S
<br> S
<br> SS
S
<br> S
<br> SS
<br> S S
<br> SSS
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
S
<br> S
<br> S
SS
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> JS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
S
<br> SSS
<br> S
<br> S
<br> S
S
<br> S
<br> S
S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S SS
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S S
<br> S
<br> SS S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> SS
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
<br> S
...
PRVK JMK Natura A0 kanCOV
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> ÒÒ
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> ÒÒ
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> ÒÒ
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> ÒÒ
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò Ò
<br> Ò Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> ÒÒ
Ò
<br> Ò Ò
<br> Ò
<br> Ò Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> ÒÒ
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> ÒÒ
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> ÒÒ
Ò
<br> Ò Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> ÒÒ
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> ÒÒ
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> ÒÒ Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> ÒÒ
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
Ò
<br> ÒÒ
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò Ò Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br> Ò
Ò
<br> Ò
<br> Ò
<br...
0 Oznameni PRVKJMK SEA
Prosinec 2018
<br> Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Jihomoravského kraje
<br> Oznámení koncepce
dle § 10 písm.c) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Copyright © AQUATIS a.s <.>
171027_PRVK_JMK_SEA_OZN.doc strana 1
<br> Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje
<br> Oznámení koncepce
<br> Obsah :
1 ÚDAJE O PŘEDKLADATELI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> 1.1 Název organizace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
1.2 IČ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
1.3 Sídlo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
1.4 Jméno,příjmení,bydliště,telefon a e-mail oprávněného zástupce oznamovatele.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> 2 ÚDAJE O KONCEPCI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
2.1 Název.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
01 Vodovody a kanalizace JMK zveřejnění oznámení
IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
70888337 CZ 70888337 541652632 541651579 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017
s výhledem do roku 2050“ - zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu zákona
č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů
a zahájení zjišťovacího řízení <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm.b) a § 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 29.01.2019 doplněné
oznámení koncepce „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského
kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050“ zpracované podle přílohy č.7 zákona <.>
<br> Předkladatelem koncepce je Jihomoravský kraj,Žerotínovo náměstí 449/3,601 82 Brno <,>
IČ 70888337 <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále i „krajský úřad“) zasílá ve smyslu ustanovení
§ 10c odst.2 zákona v příloze oznámení koncepce dotčeným orgánům a dotčeným územním
samosprávným celkům <.>
<br> Krajský úřad upozorňuje dotčené územní samosprávné celky na povinnost dle ustanovení
§ 16 odst.2 zákona vyvěsit informaci o obdrženém oznámení koncepce a o XXX,kdy a kde je
možné do něj nahlížet,neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce,a to po dobu
nejméně 15 dnů.Dotčené územní samosprávné celky v souladu s ustanovením § 16 odst.2
zákona neprodleně zašlou písemné vyrozumění o dni vyvěšení krajskému úřadu <.>
<br> Oznámení je k nahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje,odboru životního
prostředí u Ing.Salneka (místnost 412A) v úředních dnech (Po a St 8:00 – 17:00),v jiných
dnech po předchozí telefonické domluvě.Dále je zveřejněno v Informačním systému SEA na
adrese https://porta...

Načteno

edesky.cz/d/2701546

Meta

EIA   EIA   EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz