« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
Odbor investiční
<br>
<br>
Oznámení o záměru využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br>
záměr pronajmout na dobu neurčitou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace,a.s <.>,Pisárecká 555/1a,603 00 Brno,IČ: 46347275
<br> stavbu prodloužení vodovodu DN100 LT,v délce 257m,umístěnou v parc.č.2983/1,2985/2,2971/253,2971/73,s názvem „IO 201 Prodloužení vodovodního řadu“,vybudovanou v rámci akce „Městská sportovní hala v Kuřimi“,k níž byl vydán kolaudační souhlas odborem vodoprávním MěÚ v Kuřimi dne 5.9.2018 č.j.MK/15236/18/OSŽP <.>
<br>
<br> V Kuřimi dne 31.1.2019
<br>
<br>
<br> ………………………………… <.>
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Starosta města Kuřimi
<br>
<br>
Vyvěšeno: 31.1.2019
Sňato: 15.2.2019
<br> Poučení: Dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své nabídky <.>
<br> Vyjádření k záměru lze podat na MěÚ Kuřim nejpozději dne 15.2.2019 do 14:00 hod <.>

Načteno

edesky.cz/d/2701543


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz