« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PSG Construction zařízení staveniště
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br> záměr na pronájem pozemku parc.č.2994/26 v k.ú.Kuřim o výměře 221 m2
<br> společnosti PSG Construction a.s <.>,se sídlem Napajedelská 1552,Otrokovice <,>
<br> IČ 05042020,za účelem zřízení zařízení staveniště,na dobu určitou od 1.3.do
<br> 31.10.2019 za nájemné ve výši 15 Kč/m2/měsíc <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kuřimi dne 31.01.2019
<br>
<br>
<br>
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 31.01.2019
<br> Sňato:
<br>
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 15.2.2019 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/2701541


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz