« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19 JMK 2922 Zprava ZUR JMK Priloha VYHLASKA
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajský úřad Jihomoravského ml
<br> ' Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno ][ M “0/7 Na ureonl desce: vyvěšeno dno.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.nn nn "'i'ni'u.u <.>
<br> CJ.: JMK 2901/2019 Sp.zn.: S—JMK 2875/2019 Datum: 16012019 f_i-1 “FIMO ÚGDDWÚŠZ „.<.>.-.:„n/m.-__.-._._-_ <.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:
<br> OZNÁMENÍ
<br> Krajský' úřad Jihomoravského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu,jako příslušný orgán územního plánování dle 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb.O územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),podle 5 42 odst.2 stavebního zákona oznamuje zveřejnění
<br> návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v Období 10/2016 — 12/2018
<br> O v elektronické podobě na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-iihomoravskv.cz (Domácí stránka ) Krajský úřad : Dokumenty odborů krajského úřadu : OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu : Aktualizace č.1 ZÚR JMK) a na adrese: http:/(www.zurkacz <.>
<br> o vlistinné podobě na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje a na Odboru Územního plánování a stavebního řádu,Krajského úřadu Jihomoravského kraje,Žerotínovo nám.3,Brno,kancelář č.225 a č.226 (2.patro) <.>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v Období 10/2016 — 12/2018 je zároveň doručen veřejnou vyhláškou vvvěšenou na úředních deskách krajského úřadu a obecních úřadů Jihomoravského kraje <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení může každý k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v Období 10/2016 — 12/2018 uplatnit písemné připomínky ...

Načteno

edesky.cz/d/2701540

Meta

Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz