« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Záměr propachtovat pozemky v k.ú. Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr leden 2019 2
1
<br>
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br> Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku podle § 39
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a v souladu s usnesením
Rady města Kuřimi č.223/2015 ze dne 21.4.2015
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
 záměr propachtovat část pozemku parc.č.3662 k.ú.Kuřim o výměře 388 m2 –
zahrádka v lokalitě „Stojarův sad“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok paní Simoně Vinklerové,bytem
Kuřim;
<br>
<br>  záměr propachtovat část pozemku parc.č.1594 k.ú.Kuřim o výměře 139 m2 –
zahrádka v lokalitě „za domem č.p.862 – 865 ul.Jungmannova“ v Kuřimi na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok paní
Iloně Pokorné,bytem Kuřim <.>
<br>
<br>
<br>
V Kuřimi dne 28.1.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 28.1.2019
Sňato:
<br> Záměr zveřejněn do 12.2.2019
<br>
Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý
a předložit své nabídky.Musí tak učinit písemně a to nejpozději do 12.2.2019 do 15:00 hod.na
podatelně MěÚ Kuřim,Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/2701537

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz