« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP Jinačovie nové dopravní značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP Jinačovie nové dopravní značení
Ing.XXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 777 363 610
<br> kovar@radnice.kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 366
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne: 12.11.2018
<br> naše zn.: MK/1713//19/OD
<br> vyřizuje: Ing.XXXX XXXXX
tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> fax.: +420 541 230 633
e-mail: kovar@radnice.kurim.cz
<br> datum: 28.01.2019
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy,příslušný dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu“),místně příslušný dle § 11
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“) <,>
<br> na základě podnětu,který podala dne 12.11.2018 právnická osoba ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 4 <,>
<br> 615 00 Brno Židenice,IČ:26264641,(podání bylo doplněno až 16.ledna 2019),dále v souladu s
<br> ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném
<br> vyjádření příslušného orgánu policie- Policie ČR,Specializované pracoviště dopravního
<br> inženýrství Brno město a Brno venkov,Kounicova 24,611 32 Brno ze dne 28.09.2018 pod č.j <.>
<br> KRPB-214908-1/ ČJ-2018-0600-DI-NEP,oznamuje,že zahájil řízení o návrhu opatření obecné
<br> povahy dle ustanovení § 171 a následujících,části šesté,správního řádu ve věci
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Jinačovice <.>
<br> Dopravní značení je znázorněno v příloze,která je nedílnou součástí tohoto oznámení.S navrženým
<br> dopravním značením souhlasí Policie ČR,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno
<br> město a Brno venkov,Kounicova 24,611 32 Brno a majetkový správce dotčených komunikací,c...

Načteno

edesky.cz/d/2701536

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz