« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Záměr - pronájem nebytového prostoru č. 839/10, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Foto
Půdorys
839/1 839/10 839f11
<br> 840/1 840/2
<br> 841/10
<br> 843/9 843/10
<br> 845/9
<br> wmmwmm www-U'UTJ Hm.—[Hl—lh—l Gmbh-JN—
<br> 63.60 63.31 64.48
<br> 57.46 58926
<br> 398,44
<br> 118,99 15.25
<br> ISF.85
<br> 10.59 10.62 11.40 11.40 11.40 11.40
<br> utonul
<br> WMNUEL
<br> Exu-wi druhi—an.—
<br> umnnt.rumu-rm MA::
<br> “n.l.-DFI“- mil.—.<,>
<br> 4—-
<br> wm stmovenipodatnvé Machy pro zhotovení prohlášeni vlastníků
<br> iPQF
<br> MAR-VSFEI
Záměr 839 10 2019 v r
Město Kuřim tel.+420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> „ Město Kuřim
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br> Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku na základě zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br> » záměr na pronájem nebytového prostoru č.839/10 o výměře 71,72 m2,umístěného v l.nadzemním podlaží bytového domu č.p.839 — 844 v ul.Bezručova čtvrť,který je součástí pozemku parc.č.2125,vše vobci a k.u.Kuřim,kobchodním účelům nebo službám,na dobu neurčitou sšestiměsíční výpovědní lhůtou.Výše nájemného min.86,— Kč/mZ/měs.+ zálohy na služby.Nájemné bude
<br> každoročně valorizováno o výši inflace <.>
<br> Uchazeči o pronájem svoji písemnou nabídku včetně příloh vloží do zalepené obálky a označí zpáteční adresou a heslem: „NABÍDKA — NEBYTOVÝ PROSTOR Č.839/10 — NEOTVÍRAT“.Obálku s nabídkou uchazeči doručí na podatelnu MěÚ Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim <.>
<br> Termín odevzdání nabídek: čtvrtek 28.02.2019 do 10:00 hodin <.>
<br> Veřejné otevírání obálek s nabídkami: čtvrtek 28.02.2019 v 10:05 hodin ve velké zasedací místnosti MěU Kuřim,Jungmannova 968/75,Kuřim,4.NP,dv.č.403 <.>
<br> Obsah nabídky:
<br> 0 identifikace uchazeče — jméno,příjmení,příp.název právnické osoby,lČ,bydliště (sídlo),telefon,e—mail <,>
<br> 0 výpis 2 živnostenského rejstříku — originál nebo ověřená kopie,stáří max.3 měsíce,prokazující oprávnění k provozování nabízené činnosti <,>
<br> 0 výpis z rejstříku trestů — originál nebo ověřená kopie,stáří max.3 měsíce,platí i pro právnickou osobu <,>
<br> o písemná nabídka výše měsíčního nájemného ve formátu x,— Kč/mZ/měs.<,>
<br> O podnikatelský záměr— max.v rozsahu 2 stran A4 <,>
<br> o reference z dosavadní podnikatelské činnosti <.>
<br> Obchodní podmínky nájemní smlouvy: o nájemní smlouva na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou,O minimální výše nájemného 86,- Kč/m2/měs.s roční valorizací dle míry inflace vyhlášené ČSÚ za předchozí kalendářní rok,0...

Načteno

edesky.cz/d/2701534

Meta

Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz