« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražba 13 2 2019
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou tel.:
adresa: Velká Bíteš,PSČ: 595 01 e-mail:
<br> datová schránka: q6tpk4r
internetové stránky: www.exekutorracek.cz
<br> č.j.179 DC 14/18-6
Ev.č.opr.60 D 152/2014,Nd 67/2014
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,exekutorský kandidát Mgr.Zdeňka Ráčka,soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár nad
Sázavou,se sídlem Velká Bíteš,pověřený se souhlasem Městského soudu v Brně soudní
komisařkou JUDr.Matouškovvu Marií - notářkou,se sídlem Brno,PS 44994362 <,>
<br> m majetku zůstavitele: Bohuslava Coufala,r.č <.>,nar.osl.Bytem,zemř.dne
v rámci probíhající likvidace majetku,která byla nařízena v rámci dědického řízení ved ého soudu
<br> v Brně pod sp.zn.60 D 152/2014,vydává toto
U S N E S E N Í
<br> O N A Ř Í Z E N Í D R A Ž E B N Í H O J E D N Á N Í
<br> I.Nařizuje se dražba,která se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
dražebního serveru: http://drazby.exekutorracek.cz/
<br> Zahájení elektronického dražebního jednání je stanovené na 13.02.2019 v 11.00 hodin,kdy od tohoto okamžiku mohou
registrovaní dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 13.02.2019 v 12.00 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání <.>
Mgr.XXXX XXXXXX,exekutorský kandidát Mgr.Zdeňka Ráčka,soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou
nevyzývá dražitele,aby činili vyšší podání,a neupozorňuje dražitele,že bude udělovat příklep.Bude-li v posledních pěti
minutách před časem ukončení dražby učiněno podání,posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku
posledního podání.Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání,posouvá se čas ukončení dražby o pět minut.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno vyšší podání,elektronická dražba se tím končí <.>
Bezprostředně po ukončení dražby Mgr.XXXX XXXXXX,exekutorský kandidát Mgr.Zdeňka Ráčka,soudního exekutora
Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou udělí příkle...

Načteno

edesky.cz/d/2701529

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz