« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Nařízení města Kuřimi č. 2/2018, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení města Kuřimi č. 2/2018, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků
1/2
<br>
<br> NAŘÍZENÍ
města Kuřimi
<br>
<br> č.2/2018 <,>
<br>
kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků,na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,a
<br> kterým se stanovuje rozsah,způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků <,>
místních komunikací a průjezdních úseků silnic
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Rada města Kuřimi na své schůzi konané dne 19.12.2018 usnesením č.642/2018 usnesla vydat
na základě § 27 odst.5 a 7 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
____________________________________________________________________________________________________________
<br>
Článek I <.>
Vymezení úseků místních komunikací a chodníků,na kterých se pro jejich malý dopravní
<br> význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
<br>
1.Úseky místních komunikací a chodníků na území města Kuřimi,na kterých se pro jejich malý
<br> dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(neudržované úseky) jsou barevně vymezeny v Příloze č.1 a Příloze č.2 tohoto nařízení <.>
Grafické znázornění neudržovaných úseků místních komunikací a chodníků je k nahlédnutí
také v pasportu komunikací na odboru investičním nebo na webových stránkách města Kuřimi <.>
<br> 2.Za chodníky (komunikace IV.třídy) se nepovažují spojovací chodníky tzv.zkratky,v šíři 1-3
dlaždice vedoucí přes veřejnou zeleň,v případě,že se daný úsek dá obejít po obvodových
místních komunikacích (chodnících).Tyto se v zimním období neudržují <.>
<br> 3.Úseky místních komunikací a chodníků,na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost,budou označeny tabulkou s nápisem „Komunikace se
v zimě neudržuje“ nebo „Chodník...

Načteno

edesky.cz/d/2701526

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz