« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražba 12 2 2019
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
Exekutorský úřad Brno – město tel.:
adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail:
<br> datová schránka: miag789
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br> č.j.006 EX 2086/13-110
<br> USNESENÍ
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město,Konečného
nám.2,611 18 Brno,IČ: 66240697,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce
a pověření exekutora k jejímu provedení č.j.80 EXE 2453/2013- 11,ze dne 27.08.2013,které vydal
Městský soud v Brně,kterým byla nařízena exekuce podle rozsudek č.j.234 C 229/2011-29,který vydal
Městský soud v Brně dne 25.10.2012 a který se stal pravomocným dne 19.12.2012 a vykonatelným dne
28.12.2012,k uspokojení pohledávky
<br> oprávněného E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,37049,České Budějovice,IČ
26078201,zast.advokát,Praha
značka 2011_05
<br> proti
<br> povinnému ELITE REAL,spol.s r.o.v likvidaci,Štefánikova 119/50,61200,Brno,IČ
25317768
<br> ve výši 30 022,00 Kč s příslušenstvím
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce <,>
<br> vydává
<br> usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhlášku)
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronické dražební jednání,které se uskuteční prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese:
<br> www.e-drazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby: dne 12.2.2019 v 11.00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 12.2.2019 v 13.00 hod.Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v účinném znění
/dále jen „o.s.ř.“/) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby
učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející...

Načteno

edesky.cz/d/2701525

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz