« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Prosečská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prosec 1305 1306
*MUJNX00YDGDN*
MUJNX00YDGDN
<br>
Mírové náměstí 3100/19,466 01 Jablonec nad Nisou
<br>
Spisová značka: 318/2019/SPR/OŽP/Dra
<br> Č.j.: 12280/2019
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
drahoradova@mestojablonec.cz
<br> Datum: 11.2.2019
<br>
<br> INFORMACE PŘIHLÁŠENÝM SPOLKŮM
<br> O ZAHAJOVANÝCH SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH
<br> Magistrát města Jablonec nad Nisou,odbor stavební a životního prostředí,oddělení životního
prostředí a státní památkové péče,jako orgán ochrany přírody a krajiny,dle § 70 odst.2 zákona
č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně přírody a krajiny“),informuje přihlášené spolky o zahajovaném správním řízení
ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les,ve kterém mohou být dotčeny zájmy
chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny.Jedná se o kácení 1 ks vrby bílé s obvodem
kmene 285 cm měřeno ve výši 130 cm nad zemí rostoucí na pozemku parc.č.1306
v katastrálním území Proseč nad Nisou a kácení 2 ks lip s obvody kmenů 162 a 158 cm měřeno
ve výši 130 cm nad zemí,rostoucích na pozemku parc.č.1305 v katastrálním území Proseč
nad Nisou,v ulici Prosečská.Žádost podal dne 6.2.2019 vlastník pozemku <.>
<br>
V případě,že občanské sdružení (zapsaný spolek) oznámí svou účast písemně do 8 dnů
ode dne,kdy bylo správním orgánem o zahajovaném řízení informováno,bude mít postavení
účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Informace bude vyvěšena na úřední desce po dobu 8 dní <.>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 11.2.2019
<br>
Sejmuto dne: 19.2.2019

Načteno

edesky.cz/d/2701323

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz