« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Seznámení s podklady rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

petržela
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 13183/2019
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 25148/2018 VYS/ROKO
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX01ZABXK*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 06.02.2019
<br>
<br>
<br> SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením
<br> § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů sděluje
<br> účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne
<br> 06.03.2018 na žádost,kterou podal
<br> XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,sídl.U papírny 507,788 15 Velké Losiny
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci dodatečného povolení stavby:
<br> dřevěný přístřešek pro dvě auta
<br>
<br> na pozemku parc.č.476,609/1 v katastrálním území Velké Losiny <.>
<br> Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,úřední
<br> dny pondělí a středa 8:00 - 12:00,12:45 - 17:00,v ostatní dny po dohodě.Po uplynutí 10 dnů
<br> ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> Sdělení se netýká žadatele,pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje,a účastníka,který
<br> se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br> referent oddělení stavebního řízení
<br> a stavebních přestupků
<br>
<br>
<br> Č.j.MUSP 13183/2019
<br>
<br>
<br> 2|2
<br>
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz