« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na odboru živnostenském MěÚ Litovel - Petr Kopp, Senice a Hané

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uložení písemnosti
LITOVEL
<br> Městský úřad Litovei Zivnostenský odbor Nám.Př,Otakara ??8f1b: 784 91 Litovel
<br> č.j.: LlT 2331/2019 Litovel
<br> Sp.značka: ŽlV 41/2019 ZK: Datum: 01022019 Spisový znak 253.2.3 skartační znak S10
<br> Vyřizuje: Kráčmarová Zuzana Mgr <.>
<br> Tel.: +420 585 153 246 MULIXOOKORU3 E—mail: kracmarova©mestolitoveí.cz ll||Ilíllllllliíilllíllíííilll
<br> Městský úřad Litovel,Obecní živnostenský úřad podle 5 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) doručuje
<br> veřejnou vyhláškou Oznámení o možnosti převzít písemnost
<br> a to,Žádost o prokázání právního důvodu pro užívání prostor podle 5 31 odst.2 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů vydanou pod č.j.: LIT 867/2019 dne 11.1.2019
<br> účastníku řízeni: XXXX XXXX,nar.XXXX Adresa sídla: Jos.Vodičky XXX,783 45,Senice na Hané ICO: 42011949 <.>
<br> Písemnost je uložena a připravena k vyzvednutí na živnostenském odboru Městského úřadu Litovel,||.poschodí,kancelář č.228,Nám.Př.Otakara 777/2,784 O1 Litovel v době: pondělí,středa: TOO-11:30 hod 3 12:00-17:00 hod,úterý,čtvrtek: 7:00-11z30 hod 3 12:00-15:00 hod,pátek : 7:00-13:00 hod <.>
<br> Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litovel & Obecního úřadu Senice na Hané,a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup,a poslední den této lhůty se považu' za den doručení (š; 25 odst.2 správního řádu) <.>
<br> Bc.lfíg.Jaromír„fH | a vi MĚSÉ Lík'š' ÚŘAD LITOVEL VGdOUCÍ " odbor jíl-rifššl'CHSkf Obecního živnočstenského úřadu nám.Přemysla Otakara 777x?
<br> „.„.70.1 m LíTi'wFi Mestsky urad Litovel.-
<br> Rozdělovník: úřední deska Městského úřadu Litovel úřední deska Obecního úřadu Senice na Hané
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Jméno : XXXX
<br> Elektronick' XXXXX.<.>.„.<.>.<.> Cemůmay „ ši) datove schranky: Amedeo É—marl: sekretariatccýmestoiatovešcz 199 Tel; +529 585 153 111 wwmlštoveíeu ]
<br> Vydal : PostSi "Hed C.<.>.P...

Načteno

edesky.cz/d/2701149

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz