« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Oznámení zahájení stavebního řízení - Město Litovel - "Litovel, ulice Novosady - Rekonstrukce uličního prostoru"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
Mdstskyi riiad Litovet Odbor dopravy N5m.Pi.Otakara 277 t2,794 01 Litovel C.1.: ltr fi544t201} Sp.znadka: DOp 319t2018 DFr Spisovf znak 280.0.skartadni znak V1 0 Tel.: +420 585 153 2S2 E-mail: foretova@mestolitovel.cz Opr6vndnd tllednt osoba po vyiizeni:Foretovd Dita Oprdvndn6 ffedntosoba bro poOepisorani,f ng.pavet Filipek Litovel,Datum:30.1.2019 MULIPOOTO4sB illliltff tfr tfl ililtililfl!ililn!![ VEREJNA VYNIA$XE OZNAMENI ZAHAJEn[ sravEBNlHo nizerui 26dosti,)iffili5;xtTl^il"""xi#T; il"Jif]" otakara 778t1b,78401Litover,re 2ee138 podar dne 18 e 2o1B,<,> Litovel ul.Novosady - Rekonstrukce uri6niho prostoru,<,> nozqilgn6 na stave SO 101 - Komunikace SO 102 - Vjezdy SO 103 - Chodniky SO 104 - Parkovaci st6ni na pozemcich : parc'6 1577,1164,40511,399/1,40414,404t3,738t2,738t1,73gt11,1807t8,1807t15,1583t1,1583/6vk.ti.Litovel.Popis stavby : z(timovit oblast iesen6ho uzemi se nachazi na uzemi M6sta Litovle.za)mova lokalita stavby je vymezena uliciZerotinova z jiZnistrany na ulici severnize strany severni.v resenem ozemrintraviilnu m6sta se nachSzi piedevsimpovodni iadovd vfstavba rodinnlich oomtt a z eaiti bytovycn oomtr.v btizkostirii" Nororrdy se nach6zeji panelov6sidli5t6 z 80'let 20'stoleti stavebni upravy ie$i rekonstrr.iririni t

Načteno

edesky.cz/d/2701147

Meta

Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz