« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 31. 1. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZM
MEsto Litovel Usneseni ze 4.zaseddni Zastupitelstva m6sta Litovel" konan6ho dne 31.1.2019 Zastupitelstvo m6sta Litove!: 1.schvaluje program jedndnf a ovdiovatele z6pisu.2.schvaluje rozpodtov6 zm6ny dle d&vodov6 zprdvy.ZodpovidS: vedoucI finandniho odboru Viktor Koho Termin: 15.2.2019 f"fz7 gi.XXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2701146

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz