« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost + ustanovení opatrovníka - na odboru sociálním a správním MěÚ Litovel - Alexandr Kanaloš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uložení písemnosti
ffifi LITOVEL Mdstskf 0iad Litovel Odbor socidrlni a sprdvni N6m.Pi.Otakara 77811b,784 01 Litovel M6stskf uiad Litovel,odbor soci6lni a spr6vni,v souladu s ustanovenim $ 25 zil

Načteno

edesky.cz/d/2701145

Meta

Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz