« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výpis usnesení z 5. schůze Rady města Litovel, konané dne 24. ledna 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení RM
Stránka 1 z 1
<br> M ě s t o L i t o v e l
<br>
<br> Výpis usnesení
<br>
<br> z 5.schůze Rady města Litovel,konané dne 24.ledna 2019
<br>
Číslo: RM/150/5/2019
<br> Rada města Litovel schvaluje rozpočtové změny 73/2018/RM až 80/2018/RM dle důvodové zprávy <.>
<br>
<br> Číslo: RM/151/5/2019
<br> Rada města Litovel
<br> a) souhlasí s realizací akce „Zkvalitnění služeb TIC Litovel 2019“ a s podáním žádosti Městského klubu
<br> Litovel o dotaci Olomouckého kraje v Programu podpora zkvalitnění služeb turistických informačních
<br> center v Olomouckém kraji na tento projekt a souhlasí s případným uzavřením smlouvy o dotaci <.>
<br> b) souhlasí s realizací akce „Hanácké Benátky 2019“ a s podáním žádosti Městského klubu Litovel
<br> o dotaci Olomouckého kraje v Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2019 na projekt „ Hanácké
<br> Benátky 2019“ a souhlasí s případným uzavřením smlouvy o dotaci <.>
<br>
<br> Číslo: RM/152/5/2019
<br> Rada města Litovel schvaluje předložené platové výměry ředitelů školských příspěvkových organizací
<br> platné od 1.ledna 2019 <.>
<br>
<br> Číslo: RM/153/5/2019
<br> Rada města Litovel se seznámila s informacemi pro zřizovatele školských PO a postupuje tento materiál
<br> na další schůzi rady města,která se bude konat 31.1.2019 <.>
<br>
<br> Číslo: RM/154/5/2019
<br> Rada města Litovel zřizuje dle Zásad Ministerstva kultury „Komisi státní památkové péče“ a jmenuje
<br> tyto členy: Mgr.XXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX,p.XXXX XXXXXXXX.Komise je
<br> pověřena administrováním „Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
<br> působností“ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXX v.r.Mgr.XXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta města místostarosta města

Načteno

edesky.cz/d/2701141


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz