« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zveřejnění záměru města - směny částí pozemků parc.č.739/11 /zahrada/ a parc.č. 1583/1 /ostatní plocha/ a parc.č. 738/1 /ostatní plocha/ v k. ú. Litovel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města
Město Litovel
<br> Li to v el _ _ _ _ * zverej nuje V souladu s ustanovením & 39 odstl <.>,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> záměr směny částí pozemků
<br> Rada města Litovel revokuje usnesení č.36/2/2018,z 2.schůze RM,ze dne 21.listopadu 2018,přijatém v tomto znění:
<br> Směna části pozemků: Mčást pozemku,parcela číslo 739/11,zahrada,V k.ú.Litovel,o výměře 2 m2 z celkové výměry pozemku z 240 m2 za: část pozemku,parcela číslo 1583/1,ostatní plocha,V k.ú.Litovel,o výměře 2 m2,z celkové výměry pozemku z 2 163 m2.k.ú.Litovel
<br> a nově schvaluje toto znění:
<br> směna částí pozemků:
<br> ;] část pozemku,parcela číslo 739/11,zahrada,o výměře 3 m2 z celkové výměry z 240 m2
<br> za
<br> a) část pozemku,parcela číslo 1583/1,ostatní plocha o výměře 2 m 2 z celkové výměry z 2 163 m2
<br> L)) část pozemku,parcela číslo 738/1,ostatní plocha o výměře 1 m 2 z celkové výměry z 2 037 m2 <.>
<br> k.ú.Litovel
<br> Rada města na 4.schůzi,konané dne 10.ledna 2019 přijala usnesení číslo 136/4,dle něhož revokovala již přijaté usnesení číslo 36/2/2018.Nově o zveřejnění záměru směny pozemků,včetně obsahu zveřejnění,bylo rozhodnuto usnesením č.136/4,přijatém na 4.schůzi Rady města Litovel,dne 10.1.2019 <.>
<br> Podmínkv: vyplývají z ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb <.>,v platném znění a dle usneseni RM:
<br> Rada města v souladu s přijatým usnesením 136/4,doporučila Zastupitelstvu města Litovel předloženou směnu pozemků schválit
<br> Zájemci o záměr směn! uvedených pozemků,předloží písemnou žádost na podatelnu Městského úřadu V Litovli,V níže uvedené lhůtě pro zveřejnění <.>
<br> Předmětná záležitost bude po uplynutí stanovené lhůty ke zveřejnění záměru,projednána na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Litovel <.>
<br> Záměr je ve smyslu ustanovení š 39 zákona „o obcích“(obecní zřízeni),zveřejňován nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města Litovel,na náměstí Přemysla XXXXXXX a na elektronické úřední desce,vedené na s...

Načteno

edesky.cz/d/2701139

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz