« Najít podobné dokumenty

Obec Francova Lhota - Informace o konání 3. schůze ZO dne 22.2.2019 v 17.00 hodin.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Francova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument zde
INFORMACE O KONÁruÍ
3.scH ůze zAsTUpITELSTVA oBcE
<br>.v pátek 22.2.2OL9 v L7.0O hodin
<br> zRsroRcí vísrruosr ogrcNíHo úŘnou FRANcovA LHoTA
<br> PROGRAM:
<br> 1.Zahájení - účast,ověřovatelé,zapisovatel,program
2.Kontrola plnění přijatých usneseni
3.Zpráva o činnosti starosty a místostarosty,seznámení s činností RO
4.Smlouva o bezúplatném převodu podílu lesních pozemku v k.ú.Pulčín
5.Projednání smlouvy o spolupráci při realizaci projektu,<,> Otevřené brány"
6.Zpráva Policie ČR Horní Lideč
7.Projednání žádosti o odprodej části p č.119211,k.ú.Pulčín a nákup
<br> spoluvlastnického pod ílu <,>
8.Zádost o odkoupení části pozemků p.č,69112 a p.č 60617 o výměře cca 350 m2
<br> a nabídka prodeje části pozemku p.č.649 v části místní komunikaci
9.Výkup podílu lesního pozemku p.č.1 12B v k.ú.Pulčín
10.Žádost o směnu části pozemku p,č 49O9l1 zaYa podíl na pozemku p.ó.3594t1
11.Schválení rozpočtu obce pro rok 2019 - projednání žádostí o poskytnutí dotací a
<br> finančních příspěvků
12.lnformace starosty o výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby hřiště MŠ
<br>,<,> Sluníčko zahrad níkem"
13.Program rozvoje obce
14.Různé <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXX
starosta obce
<br> Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
<br> ř',/,/l^\,/\,/,/,/ ls
<br> /l t /r/?,*
<br> 571 458 z37 0010

Načteno

edesky.cz/d/2700472

Meta

Prodej   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Francova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz