« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent majetkového odboru (OM) doba určitá" Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent majetkového odboru (OM) doba určitá" Dokument ke stažení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Městská část Praha 15
<br> Úřad MČ Praha 15 Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 zastoupená tajemníkem úřadu
<br> V y h 1 á š 11 j e dne 11.2.2019 výběrové řízení podle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,na obsazení pracovního místa
<br> referent maietkového odboru (OM) doba určitá
<br> platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,(9.třída) Sjednaný druh práce:
<br> - vedení agendy bytového hospodářství a nebytových prostor
<br> - administrativa spojená s žádostmi o byt,nebytových prostor,vyřizování stížností,místní šetření apod <.>
<br> - příprava nájemních smluv,vyhotovování materiálů pro jednání Rady MČ Praha 15
<br> \:
<br> Požadavky na uchazeče dle 5 4 zákona 0.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků:
<br> — fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let - občan ČR
<br> - bezúhonnost
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> Další požadavky: - Vyšší odborné vzdělání,ÚSO — flexibilita,samostatnost,spolehlivost.- znalost zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník a č.131/2000 Sb <.>,zákon 0 hl.m.Praze - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu - znalost práce na PC /Word,Excel/
<br> Výhoda: - praxe v oboru
<br> úúan nasrat-(ř: ČÁST! Panna 15
<br> %Ěěšsreo dna: Sejmuto dne:
<br> „.„z „aa/? Je? „A „za/;? Pořadové číslcčop Počatlistů: „Z VE STEJNÉ LHÚTĚ
<br> WVĚŠENO 1 ELEKTsosšcKY www.prahaítšcz
<br> K přihlášce zpracované dle 5 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb.se připojí dle 5 7 odst.5 zákona č.312/2002 Sb.tyto náležitosti:
<br> — strukturovaný profesní životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,odborných znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice,kontakt (telefon,email)
<br> - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
<br> — ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 27.2.2019 na adresu:
<br> Městská část Praha 15
<br> Ú...

Načteno

edesky.cz/d/2700272

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz