« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - interní audit / interní auditorka v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ PER-1936/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

interní audit / interní auditorka v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ PER-1936/2019
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 11.února 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> interní auditor / interní auditorka
<br> v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1582)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: interní auditor / interní auditorka,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 12
<br>
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br>
Stručná náplň práce
<br>  zajišťování interního auditu v souladu se zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole
ve veřejné správě a změně některých zákonů
<br>  sestavování návrhů střednědobých a ročních plánů interního auditu
<br>  koncepční práce související s vyhledáváním a rozpoznávání rizik,posuzování a
navrhování opatření k jejich omezení
<br>  koordinace ověřování finančních,účetních a jiných údajů a operací souvisejících
s rozpočtovými prostředky,včetně prostředků poskytovaných z fondů EU
<br>  ověřování systému nastavení řídících a kontrolních mechanismů souvisejících
s prostředky poskytovanými z fondů EU
<br>  komplexní zajišťování auditů finančních,auditů systémů a výkonů
<br>  zpracování a průběžné doplňování typových auditních programů
<br>  zabezpečování komplexní analýzy poznatků z prováděných prací
<br>  zabezpečování činností kontaktního bodu AFCOS (Anti Fraud Co-ordination Structure)
za hlavní město Prahu na základě kompetencí od MFČR,vypracování a odeslání
<br> čtvrtletních hlášení nesrovnalostí příslušnému orgánu Evropské komise
<br> (OLAF),Nejvyššímu státnímu zastupitelství,Řídíc...

Načteno

edesky.cz/d/2700267

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz