« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na VIS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na VIS
Aktuální oznámení - Jablonec nad NisouJablonec nad Nisou
oficiální stránky města
Den vyvěšení:
POUČENÍ 
pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost,jejíž doručení se řídí zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád.POUČENÍ
1.Zásilka je pro adresáta uložena na vnitřním informačním středisku Magistrátu města Jablonec nad Nisou a je k vyzvednutí v pracovní dny v době: Po,St – 8.00 – 17.00; Út,Čt – 8.00 – 16.00; Pá – 8.00 – 15.00
2.Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne,kdy byla připravena k vyzvednutí,písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty <.>
Prokáže-li adresát,že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout,může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu.Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne,kdy pominula překážka,která bránila zásilku vyzvednout,nejpozději však do jednoho roku ode dne,kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta <.>
3.Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky,odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení,bude písemnost považována za doručenou dnem,kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení <.>
Navigace
Magistrát města Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 466 01 Jablonec nad Nisou telefon: +420 483 357 111 fax: +420 483 357 353 e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz ID datové schránky: wufbr2a Facebook: Jablonec nad Nisou - oficiální
Úřední hodiny pondělí a středa: 8:00–11:30 a 12:30–17:00 h budova Komenského 8: po, st: 7:30–17:00 h út,čt,pá: 7:30–14:00 h sobota (1.v měsíci) : 8–12 h pátek před úřední sobotou zavřeno

Načteno

edesky.cz/d/2700201

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz