« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště
Aktuální oznámení - Jablonec nad NisouJablonec nad Nisou
oficiální stránky města
Den vyvěšení:
Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto:
P O U Č E N Í pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost,jejíž doručení se řídí zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád.1.Zásilka je pro adresáta uložena na hlavním pracovišti České pošty v Jablonci nad Nisou v Liberecké ulici 2 a je k vyzvednutí v pracovních dnech pošty.2.Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne,kdy byla připravena k vyzvednutí,písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.Prokáže-li adresát,že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout,může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu.Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne,kdy pominula překážka,která bránila zásilku vyzvednout,nejpozději však do jednoho roku ode dne,kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.3.Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky,odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení,bude písemnost považována za doručenou dnem,kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení <.>
Navigace
Magistrát města Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 466 01 Jablonec nad Nisou telefon: +420 483 357 111 fax: +420 483 357 353 e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz ID datové schránky: wufbr2a Facebook: Jablonec nad Nisou - oficiální
Úřední hodiny pondělí a středa: 8:00–11:30 a 12:30–17:00 h budova Komenského 8: po, st: 7:30–17:00 h út,čt,pá: 7:30–14:00 h sobota (1.v měsíci) : 8–12 h pátek před úřední sobotou zavřeno

Načteno

edesky.cz/d/2700200

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz