« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu - úprava DZ na silnici III/29029 (ul. U Přehrady) vče k.ú. i obec Jablonec nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ul U Přehrady úprava DZ
— OOL'O R [_ 2266 ) L—qu = 1046/4
<br> Úsek úpravy VDZ,SDZ a přechodu pro chodci
<br> 't"._
<br> 1 024/3.] % eggygiíávodidlc.\ „ozve ' ] 35.0 \\ \ 4,0 //
<br> _ _ _ _ _ _ — — “ _ \ “ lží 2 54 5/8 „___ _ „_ „„ ___„____,_ _______ ____,„_____ ___ _„„__.____.__-.<.> __________.__„ '._.<.> „ „ „.„m--.___-„_ - -——-— ——-—r--—--»——7————7 "W7"—'_7_ÍHF_Í37Í 7 *7 >; “ \Í ' *
<br> __.__.<.>.<.>.-.<.> — —-— < 11
<br> MŠ lg V1a0,125 ___ : __ $ __ __.<.> ĚT'ŘLJŠL
<br> < „,"' '— _ V2b(1,5/1,5/0,125) "'/\'/13' g <,>
<br> rá? *" V1aO,125 __Ěfý-,<,> / / ////// " Á“ ' JŠ“
<br> %;
<br> 34,I J\LÉLJWW.„__ <.>
<br> 3124r1 ! “„ g __ Losova vila.1025/1 '
<br> 09L'0
<br> 1 046/4 Úsek úpravy VDZ,SDZ a přechodu pro chodce! l
<br> ' /
<br> %O'Él\ š Betonmóém svodidlo Relief-Medialine //
<br> Výšky5
<br> VDZ (Wa) zachovat kromě plochy ostrůvku
<br> 35,0
<br> ____„„7____„_.___-._„._.-.<.> 1___r__,<.> _ 777731137 77 \7\.7'\Í" »: ' /Š%Í/ŠF3€/Š"77777-7—w—7———7_7„.-_,___/Í“ _ ji
<br> ; ———„- —„_.<.> __„_ ______ ____ ___„,_ __ <.>
<br> _ „.<.>.—3; 5,5 3 - “L * z,11 = “““—“as.“ „.- _,<,> |“0.í//v1Š//// / / / / / / (IE.-ř
<br> BGA BGA
<br> V2b (1,5/1,5/0,125)
<br> „mf////Vl3/
<br> L'g
<br> <,>
<br> | |NVESTOR:.GSi—iš Krajská správa silnic Li er |.Kostky 16/16 České Mládeže 632/32,40 |.zodp.projektant: XXX XXXXXX _-.:,X tgv£l<apcelář vypracoval: XXX XXXXXX A XXX%? ;M'aďéraďštejsksl technická pomoc' D ál “ L/.g? 49' 506%32703,emooom _.ť' ' '"9' Pe" “* 1 káteřiň'ská 118 kreShl: Ing.XXXXXXXX XXXXX * XXX XX Stráž nad Nisou objednatel: <.>,- - - - Š jaresvladimir©gmail.com Krajská správa srlnlc Libereckého kraje *: janmdmmmaim.Název akce: \ ís|.zak.: 05122018 ' Úprava značení na sil.Ill/29029 v ul.U Přehrady Datum: 12/2018 _ Měřítko: 1 1250
<br> “kema: K.Ú.Jablonec nad Nisou (655970) Stupeň: prs
<br> || _ ppč“ 2545/1 Příloha č: (112,1 <,>
<br> ' Obsah Situace Paré č.: | —===_— _ _É

Načteno

edesky.cz/d/2700195

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz