« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28711-ul.Kokonínská, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rychnov u Jbc III 28711 ul Kokonínská
LEGENDA
<br> stavajlcl kabely nn ČEZ Dislnhuce kabely nn ČEZ Dtslnhuze rmmo provaz "uve kabely nn - prelozka,km].spojh
<br> (masu - hranice : katastr nemnwtcstt - sluchy ! ]endehcké zamerem - platy.npemé zdí Š <.>
<br> geodetické umšleni - rozhrani „och :ešťcva kanahnu ——(—g __ —<—: ——-<——A—-—(-——— splašknvll kunahace SCVK a.s <.>
<br> ———-——-——-—————-— vodovod SČVK a.s <.>
<br> \
<br> \ <.>
<br> ! AYKY—J 3x240+120 L-š m_
<br> \ \ <.>
<br> ' v <.>,spojka — č.p.18 \ \\ “ší “5 [AYKY—J 3x249_+_120 |:=_?m \ \\
<br> spolku — 6.9.18
<br> 3+PEN 400/230V AC TN—C
<br> Přes lchápním všimnu—'n!- ur==i mu:? hit vnitru: wl-cfš acdumnf 1:5an
<br> mmm cs: msmsaucs.AS.<.> 12mm ava/e.siam w nov.mmm !Hq.Kanin: *„ammamg
<br> 5132533? ___ _ _ * „MN ___ hmmm lng Prčq! WW"._ L sum :z-m—aawsu XK JN,Rychnov u J.n.N <.>,Kokomnnka.p.č.939 “%“—“v &.Rlahmvu Juice—ce na: Mou šumu ca/zms ust.& w 1; “
<br> “m KOORDINAČNI SITUACE ;ĚWW B—M—58/18 %$“
<br> Tento dokument (g součástí 3
<br> 'mu P online.8 lv vořen v elektronické podobě jako [ec/iný autena'ckv' dokument <.>
<br> [—
<br> og eos _
<br> gw '
<br> |7/1)L
<br> Schéma B/1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> příčná uzávěra jedno-strannýmí
<br> $ směrovacími deskami & odstup podélně 1 -2m příčně 0,6 - 1 m podélná uzávěra oboustrannými „ směrovacimi deskami Š É odstup max.10 m 3 " % GE) LO.ln.5' D & % příčná uzávěra jednostrannými „ směrovacími deskami “ odstup podélně 1 —2 m ; příčně 0,6 - 1 m Ž výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> Přitom ; Z i—f = \0 die Š 222 č 18/1937 \Ci <.>,1) 33? 'tn “„ a; užití dapravních značek a r " '!G'ii V3.<.> Z !( (“už- dopravních zařizenívpřipadě dia F (7 Z.Č_ 35;,'c “af „ ) souběžných parkovacích,& éó » „“i—LOM _) a MS pruhů,chodníků a/nebo.*,stezek pro cyklisty podle,_ * cca 50 schématB/16ažB/20 : : i :] '._“g““w'2á?a ? WWF,; fám air '.: vzdálenosti v metrech %: 62 TP 86/2015
<br> Tento dokument ie součástí systému TP online.Byl vytv...

Načteno

edesky.cz/d/2700194

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz