« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2019, kterým se mění nařízení 1/2018 - tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019 1 změna tarif mestske dopravy
1/2019
Nařízení
statutárního města Jablonec nad Nisou č.1/2019 <,>
kterým se mění nařízení statuárního města Jablonec nad Nisou č.1/2018,kterým se stanovuje
<br> Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou
v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje
<br> Rada města Jablonec nad Nisou se usnesla dne 7.února 2019 vydat v souladu s § 11 a § 102,odst.2,písmene d) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě zmocnění v § 4a) zákona č.265/1991 Sb <.>,o působnosti orgánů ČR v oblasti cen,ve znění pozdějších předpisů,a podle aktuálního Výměru Ministerstva financí,kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami,toto nařízení:
<br> Článek I
<br> Nařízení statuárního města Jablonec nad Nisou č.1/2018,kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje,se mění takto:
a) V čl.I.se v odstavci druhém doplňuje za slovo „včetně“ slovo „druhé“ <.>
<br> b) V čl.II.se v odstavci 1) ruší písm.c) a e) a písm.d) se nově označuje symbolem c) <.>
c) V čl.III.se v odstavci 1) ruší písm.c) a písm.d) se nově označuje symbolem c) <.>
Článek II
Závěrečná ustanovení
(1) Ostatní ustanovení nařízení statuárního města Jablonec nad Nisou č.1/2018,kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje,zůstávají beze změn <.>
<br> (2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 23.2.2019 <.>
……………………….<.> …………………………….<.>
Bc.XXXXX XXXXXX MgA.XXXXX XXXXXXXX
<br> primátor města náměstek primátora
Nařízení č.1/2019 bylo vydáno na 7.schůzi RM dne 7.2.2019
a nabývá účinnosti: 23.2.2019
vyvěšeno (8.2.2019 – 22.2.2019)
PAGE
1

Načteno

edesky.cz/d/2700193

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz