« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy
Aktuální oznámení - Jablonec nad NisouJablonec nad Nisou
oficiální stránky města
Den vyvěšení:
Podrobnosti:
Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje,v souladu s § 166 zák.č. 561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),a vyhláškou MŠMT ČR č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,konkurz na pracovní místo
ředitele/ředitelky
Nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.8.2019 <.>
Požadavky:
splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy stanovených zákonem č. 563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
znalost problematiky řízení školství a příslušných právních předpisů
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
Uchazeči dodají přihlášku ke konkurznímu řízení s následujícími přílohami:
úředně ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,tj.vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu,případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka)
doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení
strukturovaný životopis
lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu daného pracovního místa ne starší 2 měsíců
nástin koncepce dalšího rozvoje školy (max.4 strany formátu A4) včetně čestného prohlášení o vlastním autorství koncepce
výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění
Adresa pro doručení přihlášek:
Magistrát města Jablonec nad Nisou Oddělení školství,kultury a sportu – Ing.Zuzana Bro...

Načteno

edesky.cz/d/2700192

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz