« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Výzva na registraci subjektů, které jsou oprávněny poskytnout službu na zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ formou příměstských táborů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

brodska@mestojablonec.cz
Aktuální oznámení - Jablonec nad NisouJablonec nad Nisou
oficiální stránky města
Den vyvěšení:
vyhlašuje
výzvu na registraci subjektů, které jsou oprávněny poskytnout službu na zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1.tříd ZŠ formou příměstských táborů
Jedná se o poskytování služby rodičům (zákonným zástupcům) předškolních dětí a žáků 1.tříd ZŠ,kteří projeví zájem zabezpečit své dítě u vybraného poskytovatele o hlavních prázdninách v roce 2019 <.>
Při splnění podmínek registrace bude s vybranými subjekty podepsána smlouva o poskytnutí příspěvku města rodičům dětí.Zaregistrovaní poskytovatelé požadovanou úplatu od rodičů dětí poníží o finanční příspěvek města (mohou tak učinit i zpětně až po vyúčtování příspěvku u města) <.>
Za každé předškolní dítě či za každého žáka 1.třídy,který bude v pracovní dny využívat jejich službu,bude poskytnut příspěvek 100 Kč/1 dítě/1 pobytový den.Příspěvek bude na jedno dítě poskytován nejvýše 5 pracovních dnů,maximálně do výše 500 Kč <.>
Podmínky pro registraci jsou:
přihláška podána na
předepsaném formuláři (ke stažení na webu města nebo k dispozici na níže uvedených kontaktech) <,>
doložení povinných příloh:
živnostenské oprávnění (ŽO) nebo jiná právní forma subjektu s dokumentem,ze kterého je patrná možnost poskytovat požadované služby (např.stanovy,zakládací listina,zřizovací listina) <,>
platný výpis z rejstříku trestů držitele ŽO,statutárního zástupce nebo osoby oprávněné subjekt zastupovat ne starší než 3 měsíce,vyjma ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací,které zřizuje město nebo kraj
předložení aktuálního ceníku na období červenec–srpen 2019,(ceny musí být v souladu s ceníkem služeb na zabezpečení dětí za první pololetí 2019); cena za službu musí být vyšší než 100 Kč/1 dítě/1 den <.>
Uzávěrka registrace je 8.3.2019 v 12:00 hodin <.>
Písemné přihlášky zasílejte na adresu:
Statutární město Jablonec nad Nisou,Ing.Zuzana Brodská,Mírové náměstí 19,466 01 Jablonec nad Nisou v obálce s označením „Prázdniny 2019“ nebo osobn...
předepsaném formuláři
PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRÁZDNINOVÝCH SUBJEKTŮ POŘÁDAJÍCÍCH PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ROCE 2019
<br> ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Název subjektu:
<br>
Právní forma subjektu:
<br>
Sídlo:
<br>
IČ:
<br>
Bankovní spojení (název banky a číslo účtu):
<br>
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy a vyúčtování:
<br>
<br>
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Web:
<br>
E-mail:
<br>
Tel.:
<br>
Kontaktní osoba (pro komunikaci s rodiči):
<br>
<br>
INFORMACE O PŘÍMĚSTSKÉM TÁBORU:
Termín příměstského tábora:
<br>
<br> Zaměření příměstského tábora:
<br>
<br> Cena:
<br>
<br> Věková kategorie dětí (od-do):
<br>
<br>
<br> Souhlasím s tím,že požadovanou úplatu od rodičů dětí,kteří doloží originál „Potvrzení o docházce a bezdlužnosti“,ponížím o finanční příspěvek města <.>
<br>
dne …………………………….2019 --------------------------------------------------
Podpis oprávněné osoby
SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH
<br> 1.Kopie živnostenského oprávnění nebo jiné právní formy subjektu s dokumentem,ze kterého je patrná možnost poskytovat požadované služby (např.stanovy,zakládací listina,zřizovací listina atd.) <.>
2.Platný výpis z rejstříku trestů držitele živnostenského oprávnění nebo statutárního zástupce subjektu ne starší než 3 měsíce (vyjma ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací,které zřizuje město nebo kraj) <.>
<br> 3.Aktuální ceník na období červenec–srpen 2019 s informacemi o příměstském táboru (např.plakát,leták atd.),přičemž ceny musí být v souladu s ceníkem služeb na zabezpečení dětí za první pololetí 2019 a XXXX za službu musí být vyšší než XXX Kč/X dítě/X den <.>
předepsaném formuláři
PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRÁZDNINOVÝCH SUBJEKTŮ POŘÁDAJÍCÍCH PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ROCE 2019
<br> ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Název subjektu:
<br>
Právní forma subjektu:
<br>
Sídlo:
<br>
IČ:
<br>
Bankovní spojení (název banky a číslo účtu):
<br>
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy a vyúčtování:
<br>
<br>
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Web:
<br>
E-mail:
<br>
Tel.:
<br>
Kontaktní osoba (pro komunikaci s rodiči):
<br>
<br>
INFORMACE O PŘÍMĚSTSKÉM TÁBORU:
Termín příměstského tábora:
<br>
<br> Zaměření příměstského tábora:
<br>
<br> Cena:
<br>
<br> Věková kategorie dětí (od-do):
<br>
<br>
<br> Souhlasím s tím,že požadovanou úplatu od rodičů dětí,kteří doloží originál „Potvrzení o docházce a bezdlužnosti“,ponížím o finanční příspěvek města <.>
<br>
dne …………………………….2019 --------------------------------------------------
Podpis oprávněné osoby
SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH
<br> 1.Kopie živnostenského oprávnění nebo jiné právní formy subjektu s dokumentem,ze kterého je patrná možnost poskytovat požadované služby (např.stanovy,zakládací listina,zřizovací listina atd.) <.>
2.Platný výpis z rejstříku trestů držitele živnostenského oprávnění nebo statutárního zástupce subjektu ne starší než 3 měsíce (vyjma ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací,které zřizuje město nebo kraj) <.>
<br> 3.Aktuální ceník na období červenec–srpen 2019 s informacemi o příměstském táboru (např.plakát,leták atd.),přičemž ceny musí být v souladu s ceníkem služeb na zabezpečení dětí za první pololetí 2019 a XXXX za službu musí být vyšší než XXX Kč/X dítě/X den <.>

Načteno

edesky.cz/d/2700191

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz