« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu města na rok 2019 
Materiál pro jednání
Zastupitelstva města
Jablonce nad Nisou
<br> _____________________________________________________
<br>
<br> Jednání ZM dne: 21.února 2019
<br>
<br> Věc: Rozpočet města Jablonce nad Nisou
na rok 2019
<br>
<br> Předkládá: Ing.XXXXXX XXXXX
náměstek primátora
<br>
<br> Zpracovali: Ing.XXXXXX XXXXXX
vedoucí odboru ekonomiky
Ing.XXXXX XXXXXXXX
vedoucí oddělení rozpočtu
XXXX XXXXXXXXXX
pracovnice oddělení rozpočtu
<br>
Projednáno: ve finančním výboru dne 4.února 2019
<br>
<br> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br>
<br> Návrh usnesení
<br>
Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a
<br>
s c h v a l u j e
<br> 1) rozpočet města Jablonce nad Nisou pro rok 2019 takto:
<br>
daňové příjmy (tř.1) ve výši 742 766 tis.Kč
nedaňové příjmy (tř.2) ve výši 116 598 tis.Kč
kapitálové příjmy (tř.3) ve výši 7 000 tis.Kč
transfery (tř.4) ve výši 123 500 tis.Kč
financování (tř.8) ve výši 270 692 tis.Kč
celkové zdroje ve výši 1 260 556 tis.Kč
běžné výdaje (tř.5) ve výši 825 982 tis.Kč
kapitálové výdaje (tř.6) ve výši 389 174 tis.Kč
splátky úvěrů (tř.8) celkem 45 400 tis.Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 260 556 tis.Kč
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br> 2) závazné ukazatele rozpočtu stanovuje pro orgány města na oddíl a paragraf
rozpočtové skladby
<br>
3) seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2019 v celkovém objemu 370 287 tis <.>
Kč uvedených na straně č.15 - 26
<br>
4) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a
příspěvků uvedených v tabulce na straně č.28 - 30 dle návrhu rozpočtu na rok
2019
<br>
<br> 5) postup při rozpočtových opatřeních takto:
- veškeré úspory a nové příjmy (kromě dotací) nad 100 tis.Kč v jednotlivém
<br> případě v rámci rozpočtů jednotlivých odborů budou zařazovány do rezervy
města
<br> - XXXX města může provádět rozpočtová opatření následovně:
<br>  zařazení dotací včetně použití (vč.změny závazných ukazatelů) a
k tomu navazující přesuny z rezervy na spolufinancování...

Načteno

edesky.cz/d/2700180

Meta

Pronájem   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Veřejná zakázka   Stavby   Jednání zastupitelstva   EIA   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz