« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Architekt města Jablonec nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva ve formátu WORD
Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19,466 01 Jablonec nad Nisou
<br> v y z ý v á
<br> dle ustanovení čl.5 odst.3 směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č.26/2016 k veřejným zakázkám malého rozsahu a v souladu s ustanovením § 31 zákona č.134/2016 Sb.<,>
o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) <,>
<br> zájemce o podání nabídky na zakázku
<br> „Architekt města Jablonec nad Nisou“
<br>
Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou
<br> zastoupené
<br> MgA.Jakubem Chuchlíkem
náměstkem primátora
V Jablonci nad Nisou
<br> Datum: 5.2.2019
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> 1.Identifikační údaje zadavatele
<br> Statutární město Jablonec nad Nisou
<br> Mírové náměstí 3100/19
<br> 467 51 Jablonec nad Nisou
<br> IČ: 00262340
<br> DIČ: CZ00262340
<br> tel.: 483 357 111
<br> Kontaktní osoby:
<br> MgA.XXXXX XXXXXXXX,náměstek primátora
e-mail: chuchlik@mestojablonec.cz
Ing.XXXXXX XXXXX,vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje
<br> tel.: 483 357 451,e-mail kypta@mestojablonec.cz
Ing.XXXX XXXXX,oddělení právní a veřejných zakázek – administrativní činnost
<br> tel.: 483 357 122,e-mail: cerna@mestojablonec.cz
2.Předmět zakázky
Jedná se o dvoukolové výběrové řízení (VŘ) na pozici architekta města (AM) Jablonce nad Nisou.Funkce bude vykonávána na základě smlouvy o odborné pomoci v oblastech architektury a urbanismu města Jablonec nad Nisou <.>
Předmět činnosti:
Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu Statutárního města Jablonec nad Nisou pro potřeby města,která zahrnuje i konzultace pro občany města,investory a developery,dále také návrhy drobných úprav a zastupování města (jako účastníka správních řízeních vedených odborem stavebního a životního prostředí,zejména stavebním úřadem v oblastech architektury a urbanismu,na základě plné moci) <.>
<br> Požadovaný rozsah a popis činností:
<br> Rozsah činnosti předpokládáme v objemu přibližně 600 hodin/rok <.>
<br> Popis činností:
<br> · s...
Výzva k podání nabídky
Statutární město Jablonec nad Nisou
<br> Mírové náměstí 19,466 01 Jablonec nad Nisou
<br> vyzývá
<br> dle ustanovení čl.5 odst.3 směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č.26/2016 k veřejným zakázkám malého rozsahu a v souladu s ustanovením & 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) <,>
<br> zájemce o podání nabídky na zakázku
<br> „Architekt města Jablonec nad Nisou“
<br> Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené MgA.Jakubem Chuchlíkem
<br> náměstkem primátora
<br> V Jablonci nad Nisou Datum: 5.2.2019
<br> Stránka 1 z 5
<br> Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> 1.Identifikační údaje zadavatele
<br> Statutární město J ablonec nad Nisou
<br> Mírové náměstí 3 100/ 19
<br> 467 51 Jablonec nad Nisou
<br> IČ: 00262340
<br> DIČ: C200262340
<br> tel.: 483 357 111
<br> Kontaktní osoby:
<br> MgA.XXXXX XXXXXXXX,náměstek primátora
<br> e-mail: chuchlikfaómestoiablonec.cz
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje tel.: 483 357 451,e-mail kjfptaú'Dmestojabloneccz
<br> Ing.Soňa Cerná,odděleni právní a veřejných zakázek — administrativní činnost
<br> tel.: 483 357 122,e-mail: cema©mestojabloneccz
<br> 2.Předmět zakázky
<br> Jedná se o dvoukolové výběrové řízení (VŘ) na pozici architekta města (AM) Jablonce nad Nisou.Funkce bude vykonávána na základě smlouvy o odborné pomoci v oblastech architektury & urbanismu města Jablonec nad Nisou <.>
<br> Předmět činnosti:
<br> Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu Statutárního města Jablonec nad Nisou pro potřeby města,která zahrnuje i konzultace pro občany města,investory & developery,dále také návrhy drobných úprav a zastupování města (jako účastníka správních řízeních vedených odborem stavebního a životního prostředí,zejména stavebním úřadem V oblastech architektury a urbanismu,na základě plné moci) <.>
<br> Požadovaný rozsah a popis činností: Rozsah činnosti předpokládáme v objemu přibližn...
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-522930047-74627817/ZadavaciDokumentace-522930047-74627817/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-522930047-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-522930047-74627817

Načteno

edesky.cz/d/2700179

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz