« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

150385587
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BŘECLAV,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
XX.listopadu Xa,XXX 02 Břeclav,Česká republika
<br> tel.+ 420 513 033 035,+ 420 513 033 034,+ 420 513 033 032,e-mail: podatelna@exekucebreclav.cz
www.exekucebreclav.cz,ID datové schránky: r4dsxd7
<br> Č.j.160 EX 3855/15-87
Ev.č.opr.: 9100756606
<br> Stránka 1 ze 4
U S N E S E N Í
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav se sídlem XX.listopadu 1a,690 02 Břeclav <,>
Česká republika,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Šumperku ze dne 16.11.2015,č.j <.>
4 EXE 2425/2015-16,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce
Mgr.XXXX XXXXXX ze dne XX.X.XXXX,č.j.103 Rozh 1232/2015-7,k uspokojení pohledávky
oprávněné PROFI CREDIT Czech,a.s <.>,sídlem Klimentská 1216/46,Praha,PSČ: 110 00,IČ: 61860069 <,>
práv.zast.JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,advokát,sídlem Velké náměstí XXX/XX,Hradec Králové,PSČ: 500 03,IČ: 66250480
proti povinnému XXXXXX XXXXXXX,bytem Nám.Míru XXX/X,Šumperk,PSČ: 787 01,nar.17.4.1985
ve výši 19.618,- Kč s příslušenstvím
vydává
<br> u s n e s e n í o n a ř í z e n í e l e k t r o n i c k é d r a ž b y
<br> – dražební vyhláška-
<br> I.Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
http://drazby.exekucebreclav.cz/
<br> Zahájení elektronické dražby je stanoveno na:
<br> 13.března 2019 v 10:30:00 hodin <,>
kdy od toho okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 13.3.2019 v 10:50 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí
podání.Exekutor nevyzývá dražitele,aby činili vyšší podání,a neupozorňuje dražitele,že bude udělovat příklep <.>
Bude-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání,posouvá se čas ukončení dražby o
pět minut od okamžiku posledního podání.Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání,posouvá se čas ukončení dražby o
pět minut.Uplyne-li od posledního učiněného podán...

Načteno

edesky.cz/d/2700014

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz