« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami, název zdravotní služby- přeprava pacientů neodkladné péče pro území hl. m. Prahy. SCZ-1886/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami, název zdravotní služby- přeprava pacientů neodkladné péče pro území hl. m. Prahy. SCZ-1886/2019
Sp.zn.: S-MHMP 250442/2019
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
v y h l a š u j e
<br>
dle ust.§ 47 odst.1 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně
<br> a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> v ý b ě r o v é ř í z e n í
<br>
na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb,název
<br> zdravotní služby - přeprava pacientů neodkladné péče,pro území hlavního města Prahy <.>
<br>
<br> Lhůta,v níž by uchazeč měl být schopen splnit předpoklady pro poskytování zdravotních služeb,jež
<br> jsou předmětem výběrového řízení: 25.06.2019 <.>
<br>
<br> Uchazeči,jehož přihláška má formální nedostatky,které uchazeč neodstraní ve lhůtě stanovené
<br> vyhlašovatelem,vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů (§ 50 odst.2 cit.zákona) <.>
<br>
<br> Písemné přihlášky* uchazeče je nutno podat do 25.03.2019 odboru správních činností ve zdravotnictví
<br> a sociální péči MHMP,podatelna Jungmannova 35/29,Praha 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> ředitel odboru správních činností
<br> ve zdravotnictví a sociální péči
<br> Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> * Přihlášky včetně požadovaných příloh,je nutné dodat v kopiích pro všechny zdravotní pojišťovny <,>
<br> se kterými bude požadováno uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb,pro
<br> zástupce příslušné profesní organizace a odborníka pro druh zdravotní péče,která má být uchazečem
<br> poskytována <.>
<br>
<br>
<br> V Praze dne 05.02.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 11.02.2019
<br> Sejmuto: 25.03.2019
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2699717

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz